PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Droga nr 871 - Tarnobrzeg

Projekt:
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg

Beneficjent:
Gmina Tarnobrzeg

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:
31 grudnia 2010 r.

Kwota całkowita Projektu:
79 540 601,87 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:
35 295 072,00 PLN

Okres realizacji:
24 listopad 2010 r. – 15 grudzień 2013 r.

 

Krótki opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez miasto Tarnobrzeg (ulice Sienkiewicza i Sikorskiego) o długości ok. 5,9 km. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • Przebudowę ul. Sienkiewicza na odcinku: od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do przejazdu przez tory PKP o długości 1 520 m,  obejmującej budowę dodatkowego pasa dla prawoskrętów oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej ze stałoczasowej na acykliczną wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia,
  • Przebudowę ul. Sienkiewicza na odcinku od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta o długości 2 920 m, poprzez korektę łuków oraz budowę sygnalizacji świetlnej acyklicznej, budowa chodników, budowa wydzielonej drogi rowerowej, odwodnienie korpusu, przebudowa mostu na rzece Mokrzyszówka oraz budowę dwóch kładek przez rzeki dla rowerów i pieszych,
  • Remont ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Wisłostrada – Mickiewicza - Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza o długości 1 500 m, poprzez przebudowa sygnalizacji świetlnej ze stałoczasowej na acykliczną, wzmocnienie konstrukcji jezdni na całej długości oraz remont chodników po obu stronach na całej długości,
  • Budowę wiaduktu nad torami i projektowaną w przyszłości obwodnicą miasta Tarnobrzeg.

Droga wojewódzka  nr 871 ma charakter ponadregionalny i krajowy. Drogą tą przebiega ruch miedzy drogami krajowymi nr 77 i drogą międzynarodową E371, łączy się ona również z drogą wojewódzką nr 985 oraz w dalszym ciągu z drogą międzynarodową E40 (droga krajowa nr 4: granica państwa – Wrocław – Kraków – Rzeszów - granica państwa UE). Stanowi ona jedyny dojazd do stref przemysłowych miasta.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-22 09:21:18
Aktualizowany: 2011-04-18 10:30:05 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8874
112/146/232/, ID=6165
drukuj