PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Obwodnica Przemyśla

Projekt:
Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

Beneficjent:
Gmina Miejska Przemyśl

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:
21 kwiecień 2010 r.

Kwota całkowita Projektu:
248 332 948,34 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:
187 204 416,00 PLN

Okres realizacji:
18 marzec 2009 r. – 31 grudzień 2012 r.

 

Krótki opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącego drogę krajową nr 77 Lipnik - Sandomierz - Jarosław - Radymno - Przemyśl z drogą krajową nr 28 o długości ok. 4 km.

Realizacja projektu obejmuje wybudowanie dwujezdniowej drogi wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i pasami zieleni, a także wykonanie przeprawy mostowej przez rzekę San i jednej estakady dojazdowej do mostu. W ciągu projektowanej drogi obwodowej planuje się także realizacje 7 skrzyżowań jednopoziomowych, 1 przejazdu pod drogą obwodową, 1 przejścia pieszo-rowerowego, a także drogi dojazdowe do projektowanej drogi obwodowej, włączenia do istniejącej sieci drogowej oraz  drogi zbiorcze dla obsługi terenów rolnych, działek i dojazdów do posesji oraz przełożeń ulic dla zachowania połączenia z siecią komunikacyjną miasta o długości ok. 5 km. Realizacja projektu wpłynie na udrożnienie przepływu oraz skrócenie czasu przewozu towarów i osób w województwie podkarpackim. W pośredni sposób przyczyni się również do stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla jest jednym z elementów, który otworzy najkrótszą drogę z Polski Wschodniej na ukraińskie Zakarpackie.

 

Strona internetowa Projektu:

http://www.obwodnicaprzemysla.pl/

 

 

 

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-22 09:19:53
Aktualizowany: 2011-10-12 11:40:20 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9582
112/146/232/, ID=6164
drukuj