PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Obwodnica Jarosławia

Projekt:
Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice -- Korczowa

Beneficjent:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszowie

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:
18 czerwiec 2010 r.

Kwota całkowita Projektu:
431 577 400,00 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:
177 925 892,00 PLN

Okres realizacji:
10 marzec 2010 r. – 30 kwiecień 2012 r.

 

Krótki opis Projektu:

Projekt obejmuje budowę drogi obwodowej, jednojezdniowej, miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa o długości ok. 11 km i szerokości 7 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. Projekt obejmuje budowę dwóch obiektów mostowych, jednej estakady oraz czterech wiaduktów drogowych i dwóch kolejowych. Obwodnica w założeniu ma w znaczący sposób odciążyć centrum Jarosławia przejmując dużą ilość pojazdów, ponieważ obecnie droga krajowa nr 4 przebiega przez gęsto zabudowane tereny miejskie Jarosławia. Obwodnica ma również wpłynąć znacząco na poprawę bezpieczeństwa ruchu, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania istniejącej drogi na środowisko.

 

Strona internetowa Projektu:

http://www.obwodnicajaroslawia.pl

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-22 09:18:49
Aktualizowany: 2011-04-18 10:30:08 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8225
112/146/232/, ID=6163
drukuj