PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Przedłużenie ul. Andersa w Białymstoku

Projekt:
Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku.

Beneficjent:
Miasto Białystok

Planowana data złożenia Wniosku o dofinansowanie:
II kw. 2011 r.

Planowany okres realizacji:
2011 r. –2013 r.

Krótki opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej (dł. ok. 4,8 km). Roboty budowlano-montażowe, planowane do wykonania w ramach niniejszego projektu, obejmować będą:

  • budowę nowej nawierzchni ulicy dostosowanej do parametrów ruchu przyśpieszonego i nośności 115 kN/oś,
  • budowę nawierzchni chodników, ścieżki rowerowej,
  • budowę nowej oraz przebudowę infrastruktury podziemnej tj. kanał deszczowy, kanał sanitarny, wodociąg, gazociąg, linie energetyczne, telekomunikacyjne,
  • budowę oświetlenia ulicy.

W ramach omawianej inwestycji powstaną nowe węzły komunikacyjne:

  • skrzyżowanie ul. Gen. W. Andersa z ul. Wasilkowską, zaprojektowane jako dwupoziomowe z bezkolizyjnym przeprowadzeniem ciągu ulicy Gen. W. Andersa pod ulicą Wasilkowską i skrzyżowaniem ulicy Wasilkowskiej z łącznicami ul. Gen. W. Andersa w poziomie terenu istniejącego,
  • skrzyżowanie ul. Gen. W. Andersa z przedłużeniem ulicy Piastowskiej zaprojektowane jako dwupoziomowe z estakadą nad przedłużeniem ul. Piastowskiej,
  • skrzyżowanie ul. Gen. W. Andersa z ul. Ciołkowskiego zaprojektowane w jednym poziomie z wyspą centralną i sygnalizacją świetlna,
  • skrzyżowanie ul. Gen. W. Andersa z ul. Baranowicką zaprojektowane jako skanalizowane.

 

Celem tworzenia tej Trasy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta i jego rozprowadzenie na drogi kierujące się do granic miasta. Niniejszy projekt polegający na budowie ul. Gen. Wł. Andersa na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej w Białymstoku stanowić będzie element II etapu budowy Trasy Generalskiej. Jego realizacja wraz z przebudową planowanego do wykonania w ramach I etapu odcinka ul. Gen. Wł. Andersa od ul. Gen. St. Maczka do ul. Wasilkowskiej pozwoli na połączenie ciągiem dróg krajowych tras tranzytowych biegnących do przejść granicznych: w Budzisku, Ogrodnikach i Bobrownikach. Przedłużenie ul. Gen. Wł. Andersa zaprojektowane jest jako ulica główna ruchu przyśpieszonego. Realizacja ww. projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku i całego regionu i stanowić będzie kolejny etap w celu uzyskania spójności strukturalnej województwa podlaskiego z resztą kraju. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia płynności ruchu drogowego, w tym tranzytowego, poprawy dostępności do sieci dróg krajowych i regionalnych biegnących w granicach miasta, polepszenia dostępności przestrzennej Białegostoku i całego regionu, a w rezultacie zwiększenia ich konkurencyjności, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenia uciążliwości ruchu pojazdów ciężkich dla mieszkańców miasta.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-22 09:03:56
Aktualizowany: 2011-05-11 14:32:22 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7443
112/146/232/, ID=6162
drukuj