PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Przebudowa ul. Maczka w Białymstoku

Projekt:
Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku

Beneficjent:
Miasto Białystok

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:
23 grudnia 2009 r.

Kwota całkowita Projektu:
166 565 112,49 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:
126 029 145,00 PLN

Okres realizacji:
2009 r. –2011 r.

Krótki opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku oraz Al. 1000-lecia Państwa Polskiego będąca częścią budowy obwodnicy miasta, tzw. Trasy Generalskiej (łącznie ok. 6,1 km). Ulica Gen. St. Maczka będzie posiadać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (2x7m) oraz chodniki i ścieżkę rowerową. Dodatkowo dla zapewnienia prawidłowej dostępności przewidziano po obu stronach ulicy drogi zbiorcze.

Roboty budowlano-montażowe, do wykonania w ramach niniejszego projektu, obejmują budowę nowej nawierzchni ulicy dostosowanej do parametrów ruchu przyśpieszonego i nośności 115 kN/oś, budowę chodników, ścieżki rowerowej, budowę dróg zbiorczych, budowę nowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej, w tym kanał deszczowy, kanał sanitarny, wodociąg, linie energetyczne i telekomunikacyjne, oświetlenie ulicy oraz budowę sygnalizacji świetlnych.

 

W ramach przebudowy powstaną nowe obiekty inżynieryjne oraz węzły komunikacyjne, w tym:

  • węzeł ul. Gen. S. Maczka z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego i Gen. W. Andersa - dwupoziomowy z estakadą 2x2 pasy ruchu,
  • węzeł ul. Gen. S. Maczka z ul. Świętokrzyską (obecnie wlot ul. Dziesięciny) - dwupoziomowy z estakadą 2x2 pasy ruchu,
  • węzeł ul. Gen. S. Maczka z ul. Lodową (obecnie wlot ul. Oliwkowej) - dwupoziomowy z estakadą 1x2 pasy ruchu ul. Lodowej z chodnikiem i ścieżką rowerową,
  • wiadukt nad torami PKP relacji Białystok – Kuźnica (w ul. Gen. S. Maczka),
  • skrzyżowanie ul. Gen. S. Maczka z ul. Gajową - jako skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną,
  • most nad rz. Białą dla drugiej jezdni ul. Gen. St. Maczka.

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta i jego rozprowadzenie na drogi kierujące się do granic miasta. Projekt stanowi element I etapu budowy Trasy Generalskiej. Realizacja ww. projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku i całego regionu i stanowić będzie kolejny etap w celu uzyskania spójności strukturalnej województwa podlaskiego z resztą kraju.

 

   

   

   

 

Strona internetowa Projektu:

http://www.bialystok.pl/665-przebudowa-ul-gen-st-maczka-w-bialymstoku/default.aspx

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 16:36:13
Aktualizowany: 2011-05-11 14:32:20 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8275
112/146/232/, ID=6153
drukuj