PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Przebudowa ul. Andersa w Białymstoku

Projekt:
Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku.

Beneficjent:
Miasto Białystok

Planowana data złożenia Wniosku o dofinansowanie:
III kw. 2011 r.

Planowany okres realizacji:
2011 r. –2013 r.

Krótki opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku na odcinku od ul. Gen. Maczka do ul. Wasilkowskiej, która jest odcinkiem DK nr 65 biegnącym w granicy miasta (dł. ok. 2,1 km). Działania związane z modernizacją ul. Gen. W. Andersa dotyczą dostosowania nawierzchni ulicy do parametrów technicznych dla klasy dróg GP. Obejmować one będą gruntowną przebudowę istniejącej dwujezdniowej ulicy i dostosowanie jej parametrów technicznych do wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach, w szczególności dostosowanie konstrukcji nawierzchni do wskaźnika nośności 115 kN/oś.

W ramach niniejszego projektu zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe dotyczące:

 • budowy nowej nawierzchni dwujezdniowej ulicy,
 • budowy nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej, zatok autobusowych,
 • budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej tj. kanałów deszczowych, kanałów sanitarnych, wodociągów,
 • budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego,
 • budowy sygnalizacji świetlnych,
 • przebudowy skrzyżowania z ul. I-szej Armii Wojska Polskiego zaprojektowanego jako dwupoziomowe z estakadą w ciągu ul. Gen. W. Andersa, pod estakadą zaprojektowano wyspę centralną.

Celem tworzenia tej Trasy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta i jego rozprowadzenie na drogi kierujące sie do granic miasta. Niniejszy projekt polegający na przebudowie ul. Gen. Wł. Andersa na odcinku od ul. Gen. St. Maczka do ul. Wasilkowskiej w Białymstoku stanowić będzie element II etapu budowy Trasy Generalskiej. Jego realizacja wraz budową kolejnego odcinka ul. Gen. Wł. Andersa pozwoli na połączenie ciągiem dróg krajowych tras tranzytowych biegnących do dwóch przejść granicznych: w Budzisku i Bobrownikach.

Realizacja ww. projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku i całego regionu i stanowić będzie kolejny etap w celu uzyskania spójności strukturalnej województwa podlaskiego z resztą kraju. Realizacja projektu przyczyni sie bezpośrednio do:

 • zwiększenia płynności ruchu drogowego w tym tranzytowego,
 • poprawy dostępności do sieci dróg krajowych i regionalnych biegnących w granicach miasta,
 • polepszenia dostępności przestrzennej Białegostoku i całego regionu, a w rezultacie zwiększenia ich konkurencyjności,
 • ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko,
 • poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenia uciążliwości ruchu pojazdów ciężkich dla mieszkańców miasta.

Ponadto, inwestycja ta pośrednio sprzyjać będzie rozwojowi i rozbudowie infrastruktury transportowej oraz zwiększeniu napływu turystów do regionu, korzystających z tras komunikacyjnych o lepszej jakości i standardzie.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 16:34:52
Aktualizowany: 2011-05-11 14:32:19 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7216
112/146/232/, ID=6152
drukuj