PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Przebudowa ul. Kleeberga w Białymstoku

Projekt:
Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku.

Beneficjent:
Miasto Białystok

Planowana data złożenia Wniosku o dofinansowanie:
III kw. 2011 r.

Planowany okres realizacji:
2011 r. – 2013 r.

Krótki opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku (dł. ok. 2 km). W wyniku przebudowy ul. Gen. F. Kleeberga będzie posiadać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (2x7m). Dodatkowo dla zapewnienia prawidłowej dostępności przewidziano po obu stronach ulicy drogi zbiorcze. Na całej długości projektu przewidziano funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. Ruch pieszy odbywać się będzie chodnikami zlokalizowanymi po obu stronach ulicy. Przewidziano również budowę ścieżki rowerowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • budowę dwujezdniowej o nośności jezdni 115 kN/oś, oraz dostosowanie jej do parametrów ruchu przyśpieszonego,
  • budowę nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej, zatok autobusowych,
  • budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej tj. kanałów deszczowych, kanałów sanitarnych, sieci wodociągowej,
  • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego,
  • budowę sygnalizacji świetlnych,

W ramach przebudowy powstaną nowe węzły komunikacyjne:

  • węzeł ul. Gen. F. Kleeberga z ul. H. Kołłątaja i ul. Przędzalnianą zaprojektowany jako skrzyżowanie jednopoziomowe,
  • węzeł ul. Gen. F. Kleeberga z ul. Narodowych Sił Zbrojnych zaprojektowany jako dwupoziomowy z estakadą 2x2 pasy ruchu (nad projektowaną wyspa centralną) na kierunku głównym ulicy gen. F. Kleeberga,

oraz wiadukt nad torami PKP relacji Białystok – Ełk w ul. Gen. F. Kleeberga, gdzie obok istniejącego wiaduktu projektuje się nowy wiadukt dla prawej jezdni wraz z chodnikiem obsługującym ruch pieszy i rowerowy.

 

Celem tworzenia tej Trasy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta i jego rozprowadzenie na drogi kierujące się do granic miasta. Niniejszy projekt polegający na przebudowie ul. Gen. F. Kleeberga (droga krajowa Nr 8 i Nr 65) w Białymstoku stanowić będzie element II etapu budowy Trasy Generalskiej. Realizacja ww. projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku i całego regionu i stanowić będzie kolejny etap w celu uzyskania spójności strukturalnej województwa podlaskiego z resztą kraju. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia płynności ruchu drogowego w tym tranzytowego, poprawy dostępności do sieci dróg krajowych i regionalnych biegnących w granicach miasta, polepszenia dostępności przestrzennej Białegostoku i całego regionu, a w rezultacie zwiększenia ich konkurencyjności, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenia uciążliwości ruchu pojazdów ciężkich dla mieszkańców miasta. Ponadto, inwestycja ta pośrednio sprzyjać będzie rozwojowi i rozbudowie infrastruktury transportowej oraz zwiększeniu napływu turystów do regionu, korzystających z tras komunikacyjnych o lepszej jakości i standardzie.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 16:34:33
Aktualizowany: 2011-05-11 14:32:17 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7602
112/146/232/, ID=6151
drukuj