PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Przedłużenie ul. Piastowskiej w Białymstoku

Projekt:
Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku

Beneficjent:
Miasto Białystok

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:
31 sierpnia 2010 r.

Kwota całkowita Projektu:
91 518 716,23 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:
52 412 360,00 PLN

Okres realizacji:
2010 r. –2011 r.

Krótki opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku (łącznie ok. 3,9 km). W wyniku realizacji projektu przebudowana zostanie dwujezdniowa ul. Piastowska na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Towarowej oraz wybudowany zostanie nowy dwujezdniowy odcinek stanowiący przedłużenie ul. Piastowskiej do ul. W. Wysockiego. Na całej długości trasy wybudowane zostaną chodniki oraz ścieżka rowerowa. Powstaną nowe skrzyżowania u zbiegu przedłużenia ul. Piastowskiej z ulicami: Towarową, W. Raginisa i W. Wysokiego oraz bezkolizyjne skrzyżowanie z torami PKP. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę dwujezdniowej ulicy o nośności 115kN/oś oraz dostosowanie jej do parametrów ruchu przyśpieszonego, budowę chodników i ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej w tym kanałów deszczowych, kanałów sanitarnych i sieci wodociągowych, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz budowę sygnalizacji świetlnych.

 

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Istniejąca ulica Piastowska pełni funkcję drogi tranzytowej i jest elementem obwodnicy, która połączy drogi  krajowe Nr 19 i Nr 65 prowadzące do drogowych przejść granicznych w Kuźnicy i w Bobrownikach. Realizacja ww. projektu przyczyni sie do zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku i całego regionu i stanowić będzie kolejny etap w celu uzyskania spójności strukturalnej województwa podlaskiego z resztą kraju. Realizacja projektu przyczyni się do:

- zwiększenia płynności ruchu drogowego w tym tranzytowego,

- poprawy dostępności do sieci dróg krajowych i regionalnych biegnących w granicach miasta,

- polepszenia dostępności przestrzennej Białegostoku i całego regionu,

- ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko,

- poprawy bezpieczeństwa na drogach,

- zmniejszenia uciążliwości ruchu pojazdów ciężkich dla mieszkańców miasta.

     

     

     

    

 

 

Strona internetowa Projektu:

http://www.bialystok.pl/664-budowa-przedluzenia-ul-piastowskiej-w-bialymstoku/default.aspx

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 16:33:39
Aktualizowany: 2011-05-11 14:32:15 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8517
112/146/232/, ID=6150
drukuj