PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Obwodnica m. Szczuczyn

Projekt:
Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61

Beneficjent:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Planowana data złożenia Wniosku o dofinansowanie:
II kw. 2011 r.

Planowany okres realizacji:
2012 r. –2013 r.

Krótki opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn, dł. około 8,0 km w ciągu drogi ekspresowej S-61 na odcinku Łomża – Augustów. Projektowana jest droga klasy GP o przekroju dwujezdniowym o szerokości jezdni (docelowo) – 2×7,0 m. Etapowo zakłada się przekrój jedno-jezdniowy (2+1) pasowy. Przewiduje się budowę skrzyżowań dwupoziomowych (węzły) oraz przejazdy górą (dołem) w ciągu dróg lokalnych. Do obsługi ruchu lokalnego projektuje się drogi zbiorcze i dojazdowe (serwisowe). Droga ekspresowa S-61 jest częścią międzynarodowej trasy Via-Baltica (Warszawa - Helsinki). Stanowi ważny element międzynarodowej sieci komunikacyjnej. Korytarz projektowanej drogi krzyżuje się z drogami wojewódzkimi i powiatowymi należącymi do klasy dróg zbiorczych oraz gminnymi należącymi do klasy dróg lokalnych i dojazdowych. Droga ekspresowa S-61 stanowi jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w woj. podlaskim, który jest elementem tzw "ściany wschodniej". Realizacja tego projektu spowoduje polepszenie infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz ruchu drogowo-turystycznego i tranzytowego do przejścia granicznego z Litwą.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 16:33:15
Aktualizowany: 2011-05-11 14:32:14 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7364
112/146/232/, ID=6149
drukuj