PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Obwodnica Jędrzejowa

Projekt:
Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78

Beneficjent:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:
25 czerwiec 2010 r.

Kwota całkowita Projektu:
214 785 652,12 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:
110 674 645,00 PLN

Okres realizacji:
28 październik 2010 r. – 31 grudzień 2012 r.

 

Krótki opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa ok. 8 km obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej Nr 78.
W ramach projektu powstanie m. in. 7 wiaduktów (w tym jeden nad linią kolejową) oraz kładka
dla pieszych. Planowane jest również utworzenie 3 bezkolizyjnych węzłów drogowych:
w m. Prząsław, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 728 oraz na skrzyżowaniu z ul. Kielecką
– rozbudowa węzła w ciągu drogi krajowej nr 7.

Realizacja inwestycji powinna przyczynić się do poprawy powiązań transportowych kraju, poprzez likwidację wąskiego gardła, jakim jest węzeł komunikacyjny w m. Jędrzejów, gdzie łączą się szlaki komunikacyjne wschód-zachód i północ-południe (skrzyżowanie drogi krajowej Nr 78 z drogą krajową Nr 7, a także z drogami wojewódzkimi Nr 728 i 768). Realizacja projektu zwiększy również znaczenie ciągu dróg Nr 78 i 765 dla ruchu tranzytowego wschód-zachód.

 

Strona internetowa Projektu:

http://www.jedrzejowpolnocnaobwodnica.pl/index.php

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 14:40:48
Aktualizowany: 2011-04-18 09:52:23 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7967
112/146/232/, ID=6133
drukuj