PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Obwodnica Olecka

Projekt:
Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65

Beneficjent:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:
14 czerwiec 2010 r.

Kwota całkowita projektu:
124 559 443,92 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:
97 289 453,02 PLN

Okres realizacji:
2010 r. – 2012 r.

Krótki opis Projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko–mazurskiego, w granicach administracyjnych miasta i gminy Olecko. Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 o długości ok. 8 km od miejscowości Sedranki do miejscowości Kukowo. Obwodnica będzie posiadała parametry drogi GP i będzie stanowiła fragment docelowego przebiegu drogi krajowej nr 65 Ełk – Gołdap – Granica Państwa.

Celem inwestycji jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, poprawa bezpośredniego dostępu do sieci TEN-T oraz kluczowych dróg krajowych. Inwestycja poprawi warunki ruchu tranzytowego usprawniając dojazd do przejścia granicznego Gołdap – Gusiew z Obwodem Kaliningradzkim oraz odciąży istniejącą drogę na odcinku przebiegającym przez miasto. Budowa obwodnicy usprawni prowadzenie ruchu tranzytowego między innymi do krajów nadbałtyckich, umożliwiając znaczne przyspieszenie rozwoju gospodarczego Regionu.

Realizacja projektu obejmuje również budowę połączeń nowej obwodnicy z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez budowę skrzyżowań, budowę dróg dojazdowych, budowę obiektów inżynierskich: 6 wiaduktów, 2 estakad, przejścia podziemnego, przepustów, przejść ekologicznych, przepustów na ciekach wodnych, przebudowę i zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej, budowę oświetlenia skrzyżowań.

Strona projektu:

http://obwodnicaolecka.com/

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 14:26:51
Aktualizowany: 2011-05-11 14:50:26 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7858
112/146/232/, ID=6129
drukuj