PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Zachodnia obwodnica Mrągowa

Projekt:
Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59

Beneficjent:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:
31 lipiec 2009 r. (projekt został rozliczony w 2012r.)

Kwota całkowita Projektu:
155 556 322,45 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:
113 845 321,00 PLN

Okres realizacji:
2009 r. – 2011 r.

Krótki opis Projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, powiatu mrągowskiego, miasta i gminy Mrągowo. Przedmiotem projektu była budowa obwodnicy Mrągowa o długości ok. 7 km, łącząca drogę krajową Nr 16 (zachodnia granica – Iława – Ostróda – Olsztyn – Ełk – wschodnia granica) z drogą krajową Nr 59 (Giżycko – Mrągowo).

Celem inwestycji jest zwiększenie spójności wewnętrznej Regionu i poprawa połączeń komunikacyjnych pomiędzy Olsztynem i największymi miastami Regionu, do których należą między innymi Mrągowo, Biskupiec, Giżycko.

Realizacja projektu obejmowała również budowę połączeń nowej obwodnicy z istniejącym układem drogowym poprzez budowę skrzyżowań, budowę dróg dojazdowych, budowę obiektów inżynierskich: dwóch estakad, wiaduktu, ściany oporowej, kładki dla pieszych, przepustów, przebudowę i zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej, budowę oświetlenia skrzyżowań, budowę ekranów akustycznych, wyburzenie obiektów budowlanych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren. W ramach realizowanego przedsięwzięcia zaprojektowany został system urządzeń ochronnych zabezpieczających środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, w tym urządzenia do podczyszczania wód opadowych, przejścia dla małych i dużych zwierząt oraz ekrany akustyczne, chroniące okoliczną zabudowę przed nadmiernym hałasem.
Zadanie zostało zakończone w maju 2011r.

zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie

zdjęcie  zdjęcie

 

Strona projektu:

http://www.obwodnica-mragowa.pl/

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 14:26:30
Aktualizowany: 2012-06-28 15:47:08 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8246
112/146/232/, ID=6128
drukuj