PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Obwodnica Ełku

Projekt:
Obwodnica Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65

Beneficjent:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:
14 czerwiec 2010 r.

Kwota całkowita Projektu:
141 903 543,88 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:
113 640 077,00 PLN

Okres realizacji:
2010 r. – 2012 r.

Krótki opis Projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko–mazurskiego, w granicach administracyjnych powiatu ełckiego, po stronie północnej gminy i miasta Ełk. Przedmiotem projektu jest budowa III i IV etapu obwodnicy miasta Ełk w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65 o długości ok. 5 km. W granicach miasta droga krajowa Nr 16 ma wspólny przebieg z drogą krajową nr 65 granica państwa – Gołdap – Olecko – Białystok – granica państwa.

Celem inwestycji jest poprawa jakości połączeń komunikacyjnych województwa z krajową siecią dróg województwa podlaskiego i innych ościennych województw poprzez usprawnienie przejazdu drogą krajową nr 16 i drogą nr 65 na odcinku przebiegającym przez Ełk oraz z międzynarodową siecią korytarzy transportowych poprzez sprawniejsze połączenie ciągiem drogi krajowej Nr 16, dróg międzynarodowych Nr E-78 (Korytarz Transportowy I) i E-77 (Korytarz transportowy VI).

Zakres projektu obejmuje: budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 16 i 65 o parametrach drogi klasy technicznej GP, etap III - 2x2, etap IV – 1x2; budowę skrzyżowań typu średnie rondo i dwa węzły drogowe; budowę obiektów inżynierskich: mostu, 3 wiaduktów drogowych, 3 wiaduktów kolejowych, przepustów; budowę i przebudowę równoległych dróg dojazdowych; przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z drogą; budowę oświetlenia na skrzyżowaniach; budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników infiltracyjno-oczyszczajacych; budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, zieleń izolująca.

18.01.2011

   

 

16.03.2011

    

 

 

13.04.2011

 

 

 

 

 

Strona internetowa Projektu:

http://www.obwodnica-elku.pl/

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 14:26:09
Aktualizowany: 2011-05-11 14:50:20 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9890
112/146/232/, ID=6127
drukuj