PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Most na Wiśle w m. Kamień

Projekt:
Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych

Beneficjent:
Województwo Lubelskie

Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie:
31 styczeń 2012 r.

Planowany okres realizacji:
30 września 2012 r. – 30 czerwca 2015 r.

 

Krótki opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa mostu o długości ok. 1 km wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Konopnica (projekt omówiony wcześniej). Realizacja inwestycji powinna przełożyć się na usprawnienie połączeń komunikacyjnych miedzy województwami lubelskim i mazowieckim, jak również poprawić dostępność do sieci dróg krajowych, tj. do drogi krajowej Nr 17 i Nr 19.
W rezultacie wybudowany most wraz z drogami dojazdowymi powinien wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skróci czas przejazdu między tymi województwami.

Realizacja projektu obejmować będzie: budowę mostu wysokowodnego o dł. ok. 1 000 m  z 7 m jezdnią, pasami awaryjnymi po 2,50 m oraz chodnikiem 1,50 m oraz budowę dróg dojazdowych klasy GP poprzez rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 747 o dł. ok. 650 m po stronie województwa lubelskiego i ok. 220 m po stronie województwa mazowieckiego. Rozbudowa dróg dojazdowych będzie polegała na: poszerzeniu jezdni, wykonaniu umocnionych poboczy, budowie chodników, poprawieniu istniejącego odwodnienia m.in. poprzez pogłębienie istniejących oraz wykonanie nowych odcinków rowów przydrożnych, wykonaniu zjazdów i przepustów pod zjazdami, przebudowie przepustów pod koroną drogi. Ponadto zaplanowano przebudowę lub zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej oraz wycinkę drzew kolidujących z robotami budowlanymi występującymi przy rozbudowie drogi.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 13:58:36
Aktualizowany: 2011-10-12 11:39:28 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8947
112/146/232/, ID=6120
drukuj