PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Przedłużenie ul. Mełgiewskiej

Projekt:
Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19

Beneficjent:
Gmina Lublin

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:
28 kwiecień 2010 r.

Kwota całkowita Projektu:
138 052 872,98 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:
67 285 624,00 PLN

Okres realizacji:
2 listopad 2010 r. – 29 październik 2012 r.

Krótki opis Projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa przedłużenia ulicy Mełgiewskiej w śladzie ulicy Metalurgicznej do granicy miasta Lublin i miasta Świdnik o długości ok. 2,8 km. Projektowana droga dojazdowa będzie prowadzić do granic miasta i umożliwi włączenie do węzła „Mełgiew” na planowanej do budowy obwodnicy miasta Lublin – drogi ekspresowej S12/S17/S19. Przedmiotowa droga stanowi ważny odcinek miejskiego i regionalnego układu komunikacyjnego. Przewidywany do realizacji odcinek drogi jest projektowany również z uwagi na konieczność przeniesienia ruchu z zachodnich części miasta w kierunku przyszłego lotniska w Świdniku. Dodatkowo realizacja projektu zapewni szybkie i bezpiecznie połączenia z planowaną do budowy obwodnicą miasta Lublin oraz dodatkowe połączenie ze Świdnikiem i planowanym Portem Lotniczym w Świdniku.

Galeria:

17.03.2011 r.

20.01.2011 r.

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 13:58:14
Aktualizowany: 2011-10-12 12:27:02 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8200
112/146/232/, ID=6119
drukuj