PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Droga nr 747 Iłża-Konopnica

Projekt:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień

Beneficjent:
Województwo Lubelskie

Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie:
29 lutego 2012 r.

Planowany okres realizacji:
30 czerwca 2012 r. – 31 grudzień 2014 r.

 

Krótki opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 (Iłża – Konopnica) na odcinkach o łącznej długości ok. 24 km oraz budowa nowych odcinków o łącznej długości ok. 23 km, w tym budowa trzech obwodnic miast: Bełżyce, Chodel i Opole Lubelskie. Realizacja inwestycji powinna wpłynąć na usprawnienie połączeń komunikacyjnych miedzy województwami lubelskim i mazowieckim jak również skrócić czas przejazdu. Inwestycja powinna również wpłynąć na poprawę dostępności do sieci dróg krajowych, tj. do drogi krajowej Nr 17 i Nr 19.

Realizacja projektu przebiegać będzie w IV etapach. Pierwszy etap polega na rozbudowie istniejącej drogi poprzez jej poszerzenie, wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów. Kolejne trzy etapy związane są z budową obwodnic następujących miejscowości: Opole Lubelskie, Chodel, Bełżyce. Budowa obwodnic obejmować będzie budowę jezdni o szerokości 7 m oraz  poboczy 2 x 1,50 m. Ponadto inwestycja pociągnie za sobą konieczność przebudowy linii napowietrznych energetycznych niskiego i średniego napięcia, przebudowę napowietrznych i kablowych linii telekomunikacyjnych oraz przebudowę kolizji z linią wodociągową i gazową.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 13:45:22
Aktualizowany: 2012-01-11 09:19:00 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9750
112/146/232/, ID=6115
drukuj