PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Promocja gospodarcza

W ramach obszaru jest realizowany projekt indywidualny Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.

Beneficjent:
Polską Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa

Zakres Projektu:
Przedmiotem projektu jest promocja gospodarcza Polski Wschodniej obejmująca kampanię wizerunkową makroregionu oraz marketing bezpośredni województw Polski Wschodniej w oparciu o przeprowadzone badania i analizy marketingowe.

Harmonogram realizacji:

 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2009 r.
 • Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2015 r.

Budżet projektu: ok. 86 mln PLN,
w tym:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: ok. 73,1 mln PLN
 • Budżet Państwa: ok. 12,9 mln PLN

Grupa Robocza

Grupa Robocza jako ciało doradcze i opiniotwórcze, ma na celu dostosowanie zakresu projektu do rzeczywistych potrzeb regionów Polski Wschodniej oraz synchronizację działań realizowanych w ramach PO RPW, z  działaniami dostępnymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w celu uzyskania efektu synergii.

Skład Grupy Roboczej:

 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca PO RPW,
 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Pośrednicząca PO RPW,
 3. Ministerstwo Gospodarki,
 4. Polska Organizacja Turystyczna,
 5. Miasta Wojewódzkie Polski Wschodniej,
 6.  Samorządy Województw Polski Wschodniej,
 7. Organizacja Zrzeszająca Przedsiębiorców.

Spotkania Grupy Roboczej

 • W dniu 28 października 2015 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW (link)
 • W dniu 18 stycznia 2011 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW (link).
 • W dniu 7 kwietnia 2011 r. odbyło się drugie w tym roku spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link).
 • W dniu 10 maja 2011 r. odbyło się nadzwyczajne spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link).
 • W dniu 25 lipca 2011 r. odbyło się czwarte w tym roku spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link)
 • W dniu 28 października 2011 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania  projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link).
 • W dniu 31 stycznia 2012 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania  projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link).
 • W dniu 25 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link).
 • W dniu 26 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link).
 • W dniu 19 lipca 2012 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania  projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW”  (link).
 • W dniu 25 października 2012 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link).
 • W dniu 24 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link).
 • W dniu 11 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link).
 • W dniu 28 października 2013 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link)
 • W dniu 30 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link)
 • W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link).
 • W dniu 2 lipca 2014 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link).
 • W dniu 23 października 2014 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW” (link).
 • W dniu 5 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW (link).
 • W dniu 8 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Działania I.4 PO RPW (link)

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-08 11:15:33
Aktualizowany: 2015-10-29 09:54:01 przez Aneta Zielińska-Sroka
Ilość odsłon: 5968
112/146/229/, ID=5954
drukuj