PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe.

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa Projektu:

Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe

Zakres projektu:

Budowa infrastruktury Elbląskiego Parku Technologicznego – na którą składają się:

a) budowa wielofunkcyjnego, 4 kondygnacyjnego obiektu kubaturowego Centrum Logistyczne

b) kompleksowe uzbrojenie (zagospodarowanie) terenu w zakresie dotyczącym Centrum Logistycznego

  • drogi wewnętrzne na obszarze w/w Centrum z ciągami pieszymi – drogi wewnętrzne, ciągi piesze
  • droga dojazdowa
  • miejsca parkingowe
  • oświetlenie uliczne i parkowe
  • odwodnienie układu drogowego i parkingów
  • sieci wodociągowe wraz z przyłączami
  • sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
  • sieci kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami, w tym sieć światłowodowa,

oraz budowa systemu dróg wraz z infrastrukturą techniczną:

a)  - budową ciągów pieszych,

     - ścieżek rowerowych,

     - oświetlenia ulicznego,

     - odwodnienia – kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodnej

     - sieci teletechnicznej

b)   nasadzenie zieleni, trawników

Lokalizacja projektu:

Elbląg, Modrzewina Południe

Harmonogram realizacji inwestycji:

Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 17.03.2009r.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 02.01.2007r.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: 31.12.2010r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 25.06.2009r.

Środki finansowe w mln PLN:

Wartość projektu 67,13

Koszty kwalifikowane 65,01

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 55,59

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-07 11:39:55
Aktualizowany: 2012-02-13 10:27:51 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6869
112/146/229/, ID=5910
drukuj