PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego

Beneficjent:

Targi Kielce S.A.

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:

19 maja 2009 r.

Kwota całkowita Projektu:
204,72 mln PLN

Poziom dofinansowania:
71,02 mln PLN

Okres realizacji:
2009-2013

Celem projektu jest utrwalenie pozycji Targów Kielce jako wicelidera w rankingu ośrodków wystawienniczych w Polsce oraz wypromowanie Kielc jako uznanego i liczącego się w Europie miasta turystyki biznesowej, co będzie stymulowało rozwój funkcji metropolitarnych Miasta Kielce oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną, turystyczną, a także innowacyjność regionu.

Zakres projektu:

1.    Budowa hali „G”, która stanowi centralny obiekt Targów Kielce (obecnie hala E).

Obiekt jedno kondygnacyjny stanowiący zamkniętą kubaturę o łukowym kształcie - z antresolami - pomiędzy istniejącymi halami. Ten etap projektu obejmował również budowę bramy wejściowej do Targów Kielce z systemem kas, stanowisk obsługi wystawców i zwiedzajacych, systemem bramek i kołowrotków  zintegrowanych z elektronicznym systemem ewidencji, rejestracji i obsługi wystawców i zwiedzających. Powierzchnia netto hali wynosi 6.650,83 m2.  

Hala ta została wybudowana i odebrana w całości w IV kwartale 2010 r.

 

2.    Budowa hali „F”.

Obiekt jedno kondygnacyjny stanowiący zamkniętą kubaturę o zwartej bryle, na rzucie prostokąta, z antresolą na której zlokalizowane będą funkcje towarzyszace socjalno – gastronomiczne. Powierzchnia uzytkowa hali to 4.753,97 m2.

Budowa obiektu została zakończona w IV kwartale 2010 r.

 

3.    Budowa Centrum Kongresowego z rozbudową istniejącego budynku administracyjnego.

Budowla o konstrukcji żelbetowej, w części stalowej, podpiwniczona z funkcją garażu i magazynów. Wysokość zróżnicowana – 4 kondygnacje oraz wieża widokowa z salą bankietową. Całość ściśle powiązana funkcjonalnie i estetycznie z istniejącym budynkiem biurowym. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją ruchu oraz z dysfunkcją słuchu i wzroku. Centrum Kongresowego zapreojektowano na 918 miejsc (1 sala na 550 miejsc i 4 sale po 92 miejsca) ze sceną i zapleczem techniczo obsługowym. Planuje się również  rozbudowę istniejącego budynku administracyjnego jako elementu niezbędnego w celu stworzenia nowych stanowisk pracy związanych z rozwojem największych imprez targowych, organizowaniem nowych wystaw, organizowaniem kongresów i konferencji. Powierzchnia netto obiektu wynosi 10.386,90 m2

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w grudniu 2010 roku podpisano umowę na realizację tej hali. Budowa ma potrwać do czerwca 2013r.

 

4.    Zagospodarowanie terenu, które obejmuje m.in. budowę dróg, placów i parkingów wewnętrznych.

 

We wrześniu 2009r. Beneficjent rozpoczął pierwsze roboty budowlane, przystępując do budowy hali G o powierzchni ponad 6,5 tyś. m2. Następnie w 2010r. dodatkowo rozpoczęto budowę kolejnej hali F. Obie hale zostały ukończone w IV kwartale 2010r. W ramach projektu realizowane są również działania związane z promocją projektu. Do końca czerwca 2013 kontynuowana będzie budowa Centrum Kongresowego z rozbudową budynku administracyjnego.

 

Hala E

   
   
   

Hala F

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-03 09:48:04
Aktualizowany: 2011-07-14 08:55:47 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10154
112/146/, ID=5781
drukuj