PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Lubelskie Centrum Konferencyjne

Beneficjent:

Województwo Lubelskie

Status projektu:

W dniu 24 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

Wartość całkowita projektu:
89 551 320,97 PLN

Poziom dofinansowania:
41 949 883,08 PLN

W tym EFRR:
35 657 400,61 PLN

Okres realizacji:
2011-2014

W związku z wzrastającą rolą centrów szkoleniowo – konferencyjnych w promocji regionów i pozyskiwaniu inwestorów zaistniała konieczność utworzenia w Województwie Lubelskim nowoczesnej bazy szkoleniowo – konferencyjnej, dzięki której wzrośnie atrakcyjność całego regionu oraz jego rozpoznawalność na rynku krajowym i międzynarodowym.

W chwili obecnej, na Lubelszczyźnie znajduje się kilka sal konferencyjnych, zlokalizowanych głównie przy obiektach hotelowych, oferujących sale dla około 100 osób. Odbywające się w takich miejscach imprezy mają przede wszystkim charakter lokalny. 

Lubelskie Centrum Konferencyjne, zlokalizowane przy Al. Racławickich – głównej ulicy centrum miasta, przyczyni się do wzrostu ekonomicznej aktywności regionu oraz jego atrakcyjności dla inwestorów, turystów biznesowych oraz mieszkańców regionu.

Centrum będzie organizować imprezy, promujące regiony Polski Wschodniej na arenie krajowej i międzynarodowej. Stanie się miejscem prezentacji i promocji innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauki i przedsiębiorczości, wymiany informacji o produktach, rynkach i konkurencji oraz stanowić będzie stymulator rozwoju przemysłu oraz wiedzy specjalistycznej.

Projektowany obiekt o powierzchni całkowitej ok. 12 850m2 i kubaturze ok. 48 800 m3 będzie liczyć 6 kondygnacji nadziemnych, zaprojektowanych na planie rombu, z przeznaczeniem na powierzchnie biurowe, konferencyjne i wystawowe. W części podziemnej zlokalizowany będzie trzykondygnacyjny garaż oraz pomieszczenia techniczne.

W nowopowstałym obiekcie wydzielone zostaną następujące części:

  1. Część konferencyjna. W części tej zlokalizowana będzie główna sala konferencyjnao pojemności 420 miejsc siedzących. Kolejna sala konferencyjna przewidziana zostałana ok. 210 osób, natomiast trzecia, ostatnia sala pomieści do 100 osób.
  2. Część wystawiennicza. Zakłada się otwartą przestrzeń dla ok. 800 zwiedzających z możliwością usytuowania na dwóch kondygnacjach.
  3. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji zostanie zlokalizowane na parterze budynku i w miejscu tym będą promowane walory turystyczne, kulturalne i kulinarne regionu lubelskiego.

Ze względu na to, że miasto pełni m. in. funkcje akademickie, gospodarcze oraz kulturalne, popyt na infrastrukturę konferencyjno-wystawienniczą stale wzrasta. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia infrastrukturalnego Lublina pod względem obiektów obsługi ruchu turystyki biznesowej, co jest warunkiem wzrostu gospodarczego całego regionu. 


W dniu 08 lutego 2012 r. została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na zrealizowaniu dwóch odrębnych zadań inwestycyjnych pn. „Lubelskie Centrum Konferencyjne” i „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie”, z niezbędną infrastrukturą techniczną. Obecnie trwają prace budowlane.

 

   

zdjęcie  zdjęcie

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-03 09:46:59
Aktualizowany: 2012-06-13 17:17:20 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8302
112/146/, ID=5780
drukuj