PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Beneficjent:
Gmina Olsztyn

Status projektu:
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 12 listopada 2012 r.

Wartość całkowita Projektu:
496 960 126,32 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:
350 391 022,30 PLN

Okres realizacji:
2011-2015

Projekt obejmuje następujące zadania:

  1.  Zakup 15 tramwajów. Tabor tramwajowy zostanie dostarczony do Olsztyna w 2014 r.,
    a termin dostawy skorelowano z oddaniem do użytkowania linii tramwajowej.
    Zakupione tramwaje będą pojazdami niskopodłogowymi, dwukierunkowymi o długości 29,3 metra. Będą klimatyzowane i wyposażone w wi-fi. Każdy z nich będzie miał 6 par podwójnych drzwi po każdej ze stron i zabierze ponad 230 pasażerów.
  2. Budowę infrastruktury związanej z uruchomieniem linii tramwajowej tj. infrastruktury torowej, sieciowej, zasilania, budowę pomieszczeń biurowych, warsztatowych, myjni, zajezdni tramwajowej, przebudowę skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej. W ramach zadania zostanie także zaprojektowana i wybudowana ul. Obiegowa (1 100 metrów). Długość całej projektowanej linii tramwajowej wynosi około 11 km. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na II kwartał 2014 r.
  3. Budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na osiedlu Jaroty. Ciągi piesze mają stanowić bezpośrednie dojście do linii tramwajowej. Zakończenie budowy zaplanowano na I kwartał 2014 r.
  4. Budowę pasów autobusowych (buspasów) w istniejących pasach drogowych poprzez wydzielenie ich z istniejących jezdni o łącznej długości ok. 7 km. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na II kwartał 2013 r.
  5. Zakup i wdrożenie ITS obejmującego: bilet elektroniczny, informację pasażerską, system zarządzania ruchem pojazdów transportu publicznego. Wdrożenie sytemu powinno zostać ukończone w IV kwartale 2014 r.

 

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej i popytu
na jej usługi, a przez to ograniczenie ruchu samochodowego w mieście i związanych z nim negatywnych konsekwencji dla mieszkańców i środowiska.

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-03 09:22:57
Aktualizowany: 2012-11-14 12:21:33 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7938
112/146/, ID=5773
drukuj