PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Beneficjent:
Gmina Kielce

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:
12 listopada 2009 r.

Wartość całkowita Projektu:
303 356 536,86 PLN

Poziom dofinansowania:
233 613 030,46 PLN

Okres realizacji:
2007-2013

Wysokość dofinansowania:
85%

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w rozwoju między regionami, zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście. Celami szczegółowymi projektu są zwiększenie mobilności mieszkańców obszaru metropolitalnego i silniejsze związanie należących do niego gmin, stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Kielce.

Realizacja projektu obejmuje  następujące zadania:

Zadanie 1. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,

Głównym celem realizacji niniejszego przedsięwzięcia jest odciążenie z ruchu przelotowego ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ul. Czarnowskiej i Al. IX Wieków Kielc, a także budowa dwupoziomowego skrzyżowania ulic: Żelaznej i Zagnańskiej z ul. 1-go Maja. W marcu 2011 r. została podpisana umowa z wykonawcą kontraktu na realizację robót budowlanych.

Realizacja zadania zostanie zakończona w III kwartale 2013

 

Zadanie 2. Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce),

W maju 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Zaprojektowane ulice w tym rejonie zostały powiązane z koncepcją budowy drogi ekspresowej S74 oraz węzła „Niewachlów”
i zagospodarowaniem Targów Kielce. Inwestycja ma na celu budowę ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w rejonie Targów Kielce. Projekt przewiduje również budowę systemu odwodnienia wraz z oczyszczalnią wód opadowych, oświetlenia projektowanych ulic oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi ulicami. Realizacja zadania została zakończona w I kwartale 2012r.

 

Zadanie 3. Budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów),

W lutym 2010r. MZD podpisał umowę na realizację zadania. W listopadzie 2010 r. oddano do użytku pętle autobusowe przy ul. Massalskiego i ul. Nowaka - Jeziorańskiego. Budynki dworców podzielone zostały na poczekalnię dla pasażerów oraz część socjalną dla kierowców. Obiekty są monitorowane, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa pasażerów. W grudniu 2010 r. zakończono realizację całego zadania. Prace były prowadzone w siedmiu miejscach Miasta – trzy dotyczyły pętli autobusowych, cztery – zatok autobusowych.

 

Zadanie 4. Zakup 40 sztuk autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów,

W listopadzie 2009r. miała miejsce dostawa 20 szt. nowoczesnych autobusów, które od 1 grudnia 2009r. obsługują nowe linie autobusowe na terenie Kielc. Dostawa kolejnych 20 sztuk miała miejsce w drugiej połowie maja 2010r. Wszystkie nowo zakupione pojazdy zostały wykorzystane do obsługi 13 nowych linii komunikacji autobusowej na terenie Miasta Kielce.

 

Zadanie 5. Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.

Projekt przewiduje zakup i montaż 24 elektronicznych tablic stacjonarnych, które umieszczone zostaną na wybranych przystankach autobusowych. Tablice będą wyświetlały informacje o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu na przystanek oraz o ewentualnych opóźnieniach, a także komunikaty o zmianie taryf, zmianach w kursowaniu poszczególnych linii itp.

Realizacja zadania została zakończona w II kwartale 2011r.

 

Budowa pętli i zatok autobusowych

   

   

 

Budowa drogi wokół Targów Kielce

   


stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-03 09:05:44
Aktualizowany: 2013-01-09 13:44:52 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8251
112/146/, ID=5772
drukuj