PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III

Beneficjent:
Miasto Białystok

Status projektu:
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 19 grudnia 2011 r.

Wartość całkowita Projektu:
195 672 327,37 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:
138 308 888,05 PLN

Okres realizacji:
2011-2014

Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców białostockiego obszaru metropolitalnego oraz poprawa funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu miejskiego. Stworzenie zintegrowanego miejskiego systemu transportu zbiorowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą zapewni lepszą obsługę przewozu mieszkańców miasta i obszarów przyległych. Realizacja tych założeń umożliwi udrożnienie połączeń centrum miasta z innymi jego częściami oraz sąsiednimi gminami należącymi do aglomeracji. Nastąpi to dzięki zwiększeniu wydajności i płynności ruchu autobusów komunikacji miejskiej, podwyższeniu bezpieczeństwa i komfortu podróżowania autobusami oraz poprawie warunków drogowych (modernizacja ulic), co odczują także pozostali uczestnicy ruchu drogowego.


Realizacja projektu obejmuje następujące zadania:

Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic: J. H. Dąbrowskiego, Al. J. Piłsudskiego, H. Sienkiewicza na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Białówny oraz budowę centrum przesiadkowego przy ul. H. Sienkiewicza, w rejonie rzeki Białej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. roboty drogowe (2,95 km), przebudowę i rozbudowę wlotów ulic bocznych, nawierzchni pasa dzielącego, azyli dla pieszych, nawierzchni ścieżek rowerowych (2,95 km), nawierzchni chodników (3,7 km), zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę i rozbudowę przystanków i zatok autobusowych (6 szt.), rozbiórkę i budowę mostów w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. H. Sienkiewicza (2 szt.), podczyszczenie i umocnienie dna rzeki Białej oraz budowę przejścia podziemnego.

Zakup 70 szt. fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej

Tabor zostanie zakupiony w następujących proporcjach:

  • 40 szt. autobusów jednoczłonowych.
  • 30 szt. autobusów dwuczłonowych.

Dodatkowo w ramach zadania zostanie zakupionych 238 szt. kasowników karty elektronicznej wraz z innymi niezbędnymi urządzeniami na potrzeby organizatora komunikacji miejskiej.

Budowa centrum sterowania ruchem z podsystemem zarządzania komunikacją zbiorową.

W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie, budowę, rozbudowę oraz integrację istniejących elementów zarządzania ruchem miejskim.

Podpisane umowy:

W dniu 5 października 2011 r. została podpisana umowa na dostawę 70 fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej wraz z 238 szt. kasowników karty elektronicznej oraz innymi niezbędnymi urządzeniami. Wartość umowy: 84 638 742,78 zł brutto.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-03 09:04:33
Aktualizowany: 2012-06-13 17:03:44 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7857
112/146/, ID=5771
drukuj