PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II

Beneficjent:
Miasto Białystok

Data podpisania Umowy o dofinansowanie:
W dniu 26 marca 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. W 2012 roku projekt został rozliczony i zakończony.

Wartość całkowita projektu:
156 649 353,64 PLN

Poziom dofinansowania:
117 123 272,13 PLN

Okres realizacji:
2007-2011

Celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców miasta. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy mobilności mieszkańców w strefie miejskiej i podmiejskiej, a przez to do poprawy warunków wzrostu konkurencyjności województwa podlaskiego oraz przeciwdziałania marginalizacji regionu Podlasia. Projekt był kontynuacją projektu realizowanego w latach 2005-2007 przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmuje:

  • przebudowę ciągów drogowych ok. 5 km,
  • zakup 48 szt. taboru autobusowego,
  • wprowadzenie priorytetów dla autobusów, zapewniających pierwszeństwo dla transportu publicznego w ruchu miejskim,
  • budowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wraz z infrastrukturą do wprowadzenia elektronicznych biletów komunikacji miejskiej.

Modernizacja i budowa dróg

Zmodernizowana i przebudowana została ul. Produkcyjna na odcinku od ul. Swobodnej do Gen. Maczka (zadanie zrealizowano w grudniu 2008r.). Ponadto przebudowano następujące ulice: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowska i Knyszyńska (zadanie zrealizowano w sierpniu 2010r.). Wykonano nawierzchnie jezdni na wlotach ulic bocznych, nawierzchnie zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi, wjazdy i dojścia na posesje, obustronne chodniki wzdłuż ulic oraz ścieżki rowerowe po jednej stronie ulic Produkcyjna – Antoniuk Fabryczny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Saturna do skrzyżowania z ulicą Swobodną.

Budowa Trasy Kopernikowskiej

Roboty drogowe obejmowały budowę obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza. Zakres robót polegał na budowie nawierzchni na skrzyżowaniach z wlotami ulic bocznych, wjazdów bramowych, parkingów oraz chodników. W dniu 1 sierpnia 2009 r. otwarto zrealizowany odcinek Trasy Kopernikowskiej łączącej ul. Zwierzyniecką z ul. Mickiewicza w Białymstoku. Dzięki inwestycji wartej ok. 30.500.000 zł do użytku oddano odcinek drogi dwupasmowej z dodatkowymi pasami przeznaczonymi na ścieżki rowerowe. W ramach inwestycji zbudowano również pierwszą w mieście kładkę dla pieszych w pełni przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie zrealizowano w lipcu 2009 r.

Zakup nowoczesnego taboru autobusowego

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji był zakup 48 ekologicznych, niskopokładowych autobusów. Zakupiony tabor spełnienia wszelkie normy z zakresu redukcji spalin oraz zanieczyszczeń, miedzy innymi normę EURO 5. Autobusy zostały wyposażone w układ obniżający zużycie paliwa podczas pracy silnika na postoju. Tabor został wyposażony w niezbędne media ułatwiające podróżowanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz osobom z wózkami dziecięcymi. W autobusach zainstalowano również stanowisko do przewozu rowerów. W ramach projektu zakupiono 24 szt. autobusów jednoczłonowych i 24 szt. autobusów dwuczłonowych. Wartość całkowita zakupionego taboru wyniosła 50 926 704 zł, z czego 31 562 422,10 zł. zostało sfinansowane z EFRR.
Dostawa autobusów została zrealizowana w marcu 2010 r.

Budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz infrastruktury do wprowadzenia Białostockiej Karty Miejskiej.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej polega na informowaniu pasażerów na przystankach o rozkładach jazdy linii oraz co najważniejsze podaje informacje o dokładnych, rzeczywistych przyjazdach i odjazdach pojazdów oraz relacjach przesiadkowych. Wszystkie istotne dla pasażerów informacje są wyświetlane na specjalnych tablicach elektronicznych, dodatkowo wyposażonych w systemy zapowiedzi głosowych. System jest zainstalowany w 10 wybranych lokalizacjach. Wybrane zostały przystanki, gdzie spotyka się najwięcej linii oraz charakteryzujące się największymi przepływami pasażerów: przystanek Rzeka Biała, przystanek Fabryczna, przystanek Sienkiewicza, al. J. Piłsudskiego, przystanek B. M. Cassino/Dw. PKS, przystanek Dworzec PKP, przystanek Kościół św. Rocha I i II, przystanek Sienkiewicza/Białówny I i II, przystanek Malmeda/Zamenhofa, przystanek Skłodowskiej/Hortex, przystanek Zwycięstwa/Hetmańska.
Zadanie zostało zakończone w maju 2011 r.

  

  

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-03 09:03:20
Aktualizowany: 2012-06-13 16:58:40 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8175
112/146/, ID=5770
drukuj