PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic

Beneficjent:
Gmina Rzeszów

Status projektu:
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 lipca 2012 r.

Wartość całkowita Projektu
415 069 188,91 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR
311 117 157,00 PLN

Okres realizacji:
2011-2015

Projekt zakłada inwestycje w:

1. Infrastrukturę poprzez:

  • przebudowę i adaptację układu ulicznego w sposób umożliwiający odciążenie tras autobusowych z ruchu samochodowego. W ramach prac przewidziano: rozbudowę i przebudowę wybranych ulic, rozbudowę i przebudowę wybranych skrzyżowań oraz poprawę funkcjonalności przystanków komunikacji miejskiej;
  • aranżację pasów autobusowych (buspasów) poprzez wydzielenie ich z istniejących jezdni.

 

2. Tabor poprzez zakup:

  • 30 autobusów maxi oraz 20 autobusów midi zasilanych ON;
  • 30 autobusów maxi zasilanych CNG;

 

3. Zarządzanie ruchem poprzez zakup i wdrożenie:

  • Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD),
  • Systemu Obsługi Strefy Parkingowej (SOSP),
  • Systemu Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP),
  • Systemu Informacji Pasażerskiej (E-INFO),
  • Systemu Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET).

 

Podniesienie atrakcyjności komunikacji publicznej przyczyni się do wzrostu popytu na jego usługi, a przez to do ograniczenia ruchu samochodowego w mieście i związanych z nim negatywnych konsekwencji dla mieszkańców i środowiska naturalnego.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-03 09:01:48
Aktualizowany: 2012-11-13 09:23:13 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7868
112/146/, ID=5769
drukuj