PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego - Lublin

Beneficjent:
Gmina Lublin

Status projektu:
W dniu 1 września 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

Wartość całkowita projektu
520 635 102,00 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR
340 403 217,00 PLN

Okres realizacji:
2010-2015

 

Głównym celem projektu jest podniesienie szeroko rozumianej atrakcyjności systemu transportu publicznego w Lublinie poprzez jego kompleksową przebudowę. Realizacja projektu pozwoli na zmianę dotychczasowego sposobu przewozu pasażerów na terenie miasta oraz powiąże funkcjonalnie Lublin z gminami ościennymi. Inwestycja będzie podstawą do realizacji w przyszłości wspólnych projektów transportu publicznego z gminami sąsiadującymi.

Projekt, zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, przyczyni się do zwiększenia mobilności mieszkańców miasta. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 • wzrost niezawodności i efektywności funkcjonowania transportu publicznego;
 • poprawę komfortu podróży transportem zbiorowym;
 • poprawę dostępności osób niepełnosprawnych do środków transportu publicznego;
 • redukcję niekorzystnego oddziaływania systemu transportu miejskiego na środowisko.


Projekt zakłada inwestycje w:

1. Infrastrukturę

 • budowa trakcji trolejbusowej - w tym budowa nowych tras dwukierunkowej trakcji trolejbusowej o długości 25 km, budowa nowych tras jednokierunkowej trakcji trolejbusowej o długości 1,4 km, rozbudowa układu zasilania oraz budowa dziewięciu nowych podstacji zasilających;
 • budowa/modernizacja ulic i skrzyżowań na których zostaną ustanowione priorytety dla pojazdów komunikacji publicznej oraz zostanie poprowadzona komunikacja trolejbusowa;
 • budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków.

2. Tabor

 • zakup 70 nowoczesnych trolejbusów, w tym 20 szt. z dodatkowym  autonomicznym układem jazdy awaryjnej, w postaci silnika spalinowego;
 • zakup 100 nowoczesnych autobusów spełniających normę emisji spalin EURO 5 oraz EEV;
 • zakup 3 wozów technicznych.

3. Zarządzanie ruchem

 • budowa systemu zarządzania ruchem;
 • budowa systemu zarządzania transportem publicznym.

W wyniku realizacji projektu, podniesie się atrakcyjność systemu transportu publicznego w Lublinie. Zużyty i przestarzały tabor zostanie zastąpiony przez nowoczesny, komfortowy i proekologiczny spełniający obowiązujące normy emisji spalin EURO i EEV, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz hałasu. Wymieniony tabor będzie odpowiadał na potrzeby wszystkich grup użytkowników, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Część skrzyżowań i ulic, która jest dzisiaj nieprzystosowana do poprowadzenia przez nie komunikacji trolejbusowej, zostanie przebudowana do wymaganych parametrów. Na potrzeby obsługi nowoczesnych trolejbusów, powstanie nowa zajezdnia trolejbusowa. W ramach projektu zostanie wprowadzony System Zarządzania Ruchem, który pozwoli na upłynnienie ruchu w skali miasta, a tym samym spowoduje ograniczenie emisji spalin.

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-03 09:00:20
Aktualizowany: 2013-07-04 10:43:02 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8869
112/146/, ID=5768
drukuj