PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Dokumenty do pobrania - archiwum

 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
(pobierz plik) (1 653kB)
Dokument uwzględnia zmiany zaakceptowane decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011)9789 z dnia 23 grudnia 2011 r.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (pobierz plik)
Dokument uwzględnia zmiany zaakceptowane 27 kwietnia 2009 r. przez Radę Ministrów i zaakceptowane przez Komisję Europejską 17 lipca 2009 r.

Kryteria wyboru projektów PO RPW - aktualizacja grudzień 2008 (pobierz plik ZIP)

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (wersja z 28 stycznia 2009 r.) (pobierz plik PDF)

Aktualizacja zgłoszenia projektu marzec 2008 dla działania IV.1 (pobierz plik DOC)

Załączniki do aktualizacji zgłoszenia projektu dla działania IV.1 (pobierz plik XLS)

Wzór Ankiety luty 2008 (pobierz plik RTF)

Aktualizacja projektu III.1, III.2 PO RPW (pobierz plik DOC)

Załączniki do aktualizacji III.1, III.2 PO RPW (pobierz plik XLS)

Formularz aktualizacji zgłoszenia dla działania I 1 (pobierz plik DOC)

Formularz aktualizacji zgłoszenia dla działania I.3 (pobierz plik DOC)

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski  Wschodniej 2007-2013 (pobierz plik PDF)

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (pobierz plik DOC)

Wzór Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego (pre-umowa) (pobierz plik DOC)

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO RPW (pobierz plik ZIP)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 31 lipca 2008 r.w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013  (link)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (link)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 11 października 2007 r.w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (pobierz plik PDF)

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO RPW dla projektów "dużych" powyżej 50 mln euro wraz z instrukcją (pobierz plik) (460kB)

Wzór aneksu do umów o dofinansowanie projektów:

  • zawartych przed 03.08.2009 r. (obowiązuje dla projektów, dla których umowy zawarte zostały na tzw. ogólnym wzorze umowy)
    (pobierz plik) (476kB)
  • dla działania I.4 w ramach PORPW (pobierz plik) (260kB)
  • powyżej 50 mln euro („projekt duży” spełniający kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) w ramach PORPW (pobierz plik) (258kB)

Nota wyjaśniająca do aneksu do umowy o dofinansowanie
(pobierz plik) (33kB)

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-09-22 15:03:31
Aktualizowany: 2012-07-24 09:24:47 przez Marcin May
Ilość odsłon: 2821
112/146/, ID=5517
drukuj