PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Otwarcie III etapu obwodnicy Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej 985 zrealizowanego w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie ostatniego odcinka obwodnicy Mielca realizowanego w ramach projektu pn. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20 + 636 do ulicy Dębickiej w km 38 + 522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I”.

Przedmiotowy projekt został zrealizowany przy wsparciu środków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Za realizację projektu odpowiedzialny był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Całkowity koszt projektu wyniósł 124,16 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 102,27 mln zł.

W ramach projektu wybudowano dwa etapy obwodnicy Mielca (etap I oraz etap III) o łącznej długości ok. 13 km wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 764, chodnikami, drogami serwisowych oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Realizacja III etapu zakończyła budowę obwodnicy Mielca, która wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta. Otwarty odcinek jest ostatnim elementem większego ciągu drogowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, łączącego województwo podkarpacie (Kolbuszowa) i województwo świętokrzyskie (Jędrzejów).

W ramach wskazanego ciągu drogowego zrealizowano następujące projekty:

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec - Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej;
  2. Budowa obwodnicy Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I;
  3. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II;
  4. Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875;
  5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek;
  6. Budowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek (odcinek Chmielnik – Staszów);
  7. Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78.

 

Długość wybudowanych i przebudowanych dróg w ramach ww. projektów wynosi łącznie 118,63 km. Łączna wartość projektów to ponad 893,52 mln zł, w tym dofinansowanie z środków EFRR 613,31 mln zł.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-08-13 13:23:20
Ilość odsłon: 2853
112/146/190/, ID=48483
drukuj