PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę dostosowania portalu (bkl.parp.gov.pl) do wymogów prawa.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3. Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały przedstawione w Zakresie Zadań Wykonawcy.

Termin składania ofert mija 7 sierpnia 2015 r. do godz. 16:30

W ramach kompleksowego projektu badawczego poszukiwane są odpowiedzi na kluczowe pytania, które zadają sobie z myślą o przyszłości uczniowie, studenci, pracownicy, pracodawcy, czy instytucje publiczne, odpowiedzialne za kształtowanie polityki w zakresie kapitału ludzkiego na skalę ogólnopolską, ale i regionalną. Jednym z działań BKL jest portal bkl.parp.gov.pl.

Portal składa się z części informacyjnej (wraz z raportami z badań) oraz z Modułu analizy danych – aplikacji umożliwiającej m.in. import danych źródłowych z SPSS, agregację danych, definiowanie zbioru danych w warstwie prezentacji oraz prezentację danych statystycznych w postaci: wykresów, tabelek (z możliwością eksportu danych do csv), mapki województw.

Portal projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (bkl.parp.gov.pl) został przygotowany przed wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie portalu (w tym m.in.: funkcjonalności, kwestionariusze oraz tzw. moduł analizy danych) do zasad opisanych w ww. Ramach Interoperacyjności.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę dostosowania portalu (bkl.parp.gov.pl) do wymogów prawa w ramach ww. Projektu.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały przedstawione w Zakresie Zadań Wykonawcy.

Termin składania ofert mija 7 sierpnia 2015 r. do godz. 16:30

Załączniki:

Załącznik Zapytanie ofertowe pobierz plik (75kB)

Załącznik nr 1 Umowa ZZW pobierz plik (288kB)

Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego- Formularz ofertowy pobierz plik (154kB)

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy- Oświadczenie o spełnianiu warunków pobierz plik (202kB)

Załącznik nr 2 Zapytanie ofertowe- Wzór umowy pobierz plik (343kB)

Załącznik nr 2 ZZW Zobowiązanie o zachowaniu poufności pobierz plik (29kB)

Załącznik nr 3 Umowa- Upoważnienie do przetwarzania pobierz plik (131kB)

Załącznik nr 3 ZZW Formularz zlecenie pobierz plik (35kB)

Załącznik nr 4 Umowa- Odwaołanie wpoważnienia pobierz plik (131kB)

Załącznik nr 4 ZZW- Protokół zdawczo-odbiorczy pobierz plik (34kB)

Załącznik nr 5 Umowa- Wzór Opis zbioru DO pobierz plik (138kB)

Pytania i odpowiedzi pobierz plik (263kB)

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-07-31 12:46:50
Aktualizowany: 2015-08-05 15:39:34 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 1598
164/166/677/678/, ID=48443
drukuj