PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie metodologii komparatora na potrzeby rynku ppp w Polsce Procedura wieloetapowa, III ETAP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o udział w postępowaniu na opracowanie metodologii komparatora – modelu ekonomicznego lub pod-modeli ekonomicznych łącznie tworzących model, pozwalających na weryfikację zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule ppp, uwzględniającej analizę kosztów, korzyści oraz ryzyka finansowego i społecznego, wynikających z realizacji przedsięwzięcia ppp (wariantowość wyboru modelu ppp wynikających z Ustawy  z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2014 r. poz. 1146) oraz Ustawy  z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U.  z 2012 r. poz. 1271) w odniesieniu do realizacji w modelu tradycyjnym w całym cyklu realizacji przedsięwzięcia wraz z narzędziami analitycznymi, uwzgledniającymi ww. modele.

Termin składania ofert to: 11 sierpnia 2015 roku, godz. 14:00

Uwaga! Zmiana wzoru formularza oferty.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Szczegóły Zaproszenia znajdują się w poniższych załącznikach:

Zaproszenie pobierz plik (1 619kB)

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia pobierz plik (301kB)

Uwaga! Zmiana wzoru formularza oferty

Załącznik nr 2 Formularz oferty pobierz plik (464kB) 

Załącznik nr 3 Informacja o zrealizowanych usługach pobierz plik (510kB)

Załącznik nr 4 Informacja o ekspertach zaangażowanych do realizacji zamówienia pobierz plik (328kB)

Załącznik nr 5 wzór umowy pobierz plik (346kB)

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-07-28 15:36:34
Aktualizowany: 2015-08-06 11:37:02 przez Aleksandra Burzyńska
Ilość odsłon: 1298
164/166/677/678/, ID=48424
drukuj