PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Otwarcie projektu "Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 855" zrealizowanego w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godzinie 12.00 nastąpiło uroczyste otwarcie projektu pn. "Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 855".

Realizacja przedmiotowego projektu została współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Beneficjentem Projektu była Gmina Miejska Przemyśl, zaś podmiotem realizującym Projekt był Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu.

Wykonawcą była firma POLAQUA Sp. z o. o.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 101,97 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 84,79 mln zł.

Projekt "Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 855" przedłuży oddaną do użytku w listopadzie 2012 r. wschodnią część obwodnicy miasta. Powstanie kolejnej części obwodnicy spowoduje kolejne odciążenie Centrum Przemyśla z ruchu, a także spowoduje lepszą dostępność komunikacyjną do terenów przemysłowych i inwestycyjnych miasta.

Drugi etap obwodnicy ma ok. 4 km długości i połączy drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885. Początek drogi znajduje się na drodze krajowej nr 28 na ul. Lwowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Następnie trasa prowadzi początkowo śladem tej ulicy i przecina ulice: Topolową, Sielecką, Młynarską, linie kolejową nr 102 Przemyśl - Malhowice, ul. Rolniczą i łączy się z ulicą J. Słowackiego w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Dojazdową. Długość tego odcinka - według projektu - wynosi 3,9 km.

W ramach budowy obwodnicy powstanie także odcinek ul. J. Słowackiego (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 885) - od włączenia projektowanej obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i ul. Herburtów. Długość tego odcinka to ponad 567 m.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-05-04 09:12:52
Aktualizowany: 2015-05-04 09:17:25 przez Aneta Zielińska-Sroka
Ilość odsłon: 4416
112/146/190/, ID=47627
drukuj