PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Podsumowano wdrażanie Programu Rozwój Polski Wschodniej w 2014 r.

Wszystkie środki w Programie Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) zostały rozdysponowane. Wartość wydatków w złożonych już wnioskach o płatność wyczerpuje trzy czwarte alokacji programu. Na projekty zakończone wypłacono kwotę 3,1 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Takie informacje przedstawiono podczas spotkania rocznego z Komisją Europejską poświęconego  wdrażaniu PO RPW w 2014 r., które otworzyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

- Jesteśmy w kluczowym momencie prac nad wsparciem dla pięciu województw Polski Wschodniej. Kończymy realizację PO RPW i przygotowujemy do wdrożenia nowy program Polska Wschodnia na lata 2014-2020, który powstał m.in. w oparciu o doświadczenia perspektywy 2007-2013 – powiedziała wiceminister.

Do tej pory środki z Programu Rozwój Polski Wschodniej przeznaczono na działalność naukowo-badawczą, przedsiębiorczość, sieć szerokopasmową, systemy komunikacji miejskiej w miastach wojewódzkich oraz drogi. Dofinansowanie z PO RPW otrzymało 311 projektów, a 141 zostało zakończonych. Dzięki tym inwestycjom udało się m.in.:

  • unowocześnić infrastrukturę uczelni i szkół wyższych, w tym wybudować 43 nowe obiekty i przebudować 31 obiektów,
  • wesprzeć 2,3 tys. małych i średnich przedsiębiorstw,
  • wybudować 3,8 tys. km sieci szerokopasmowych,
  • zakupić ok. 420 jednostek taboru komunikacji miejskiej,
  • oddać do użytkowania 112 tys. m2 powierzchni wystawienniczej i konferencyjnej,
  • wybudować i przebudować łącznie ok. 300 km dróg.

Stanowisko Komisji Europejskiej prezentuje Patrick Amblard, szef sekcji polskiej w dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej

- Stale monitorujemy przedsięwzięcia dofinansowane z PO RPW. Chcemy mieć pewność, że  zakończą się one sukcesem – zapewniła  wiceminister Wendel. Jednym z przedsięwzięć objętych dodatkowym monitorowaniem jest 5 projektów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Aktualne informacje na temat postępów w tym obszarze znajdują się na stronie internetowej MIiR.

- Ubiegły rok to czas imponującego przyspieszenia w płatnościach – ocenił przedstawiciel Komisji Europejskiej Patrick Amblard. Wnioski o płatność w części UE opiewają na ponad 7,3 mld zł, czyli 73 proc. dostępnych środków.  Wykonano również roczny plan certyfikacji. Do Komisji Europejskiej wysłano poświadczenia wydatków o wartości blisko 2 mld zł, wobec planowanych 1,8 mld.

Uczestnicy spotkania

Podczas spotkania rozmawiano także o realizacji działania w PO RPW poświęconego instrumentom inżynierii finansowej. Do tej pory z pożyczek i reporęczeń skorzystało ponad 2 tys. firm, które dzięki temu stworzyły blisko 1,5 tys. miejsc pracy. Największe zainteresowanie instrumentami inżynierii finansowej w PO RPW odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (skorzystało z nich 751 firm) oraz lubelskim (744 firmy).

Na koniec spotkania omówiono zrealizowane badania ewaluacyjne poświęcone klastrom oraz ośrodkom innowacyjności wspartym z PO RPW.

Spotkanie roczne odbyło się 26 lutego 2014 r. w siedzibie MIiR w Warszawie.

źródło: www.mir.gov.pl

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-03-03 08:08:14
Aktualizowany: 2015-03-03 08:10:02 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 4801
112/146/190/, ID=46291
drukuj