PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Zalecenia Instytucji Pośredniczącej dotyczące publikacji ogłoszeń o zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z uznaniem przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Komisję Europejską (KE) zamieszczenia ogłoszeń/zapytań ofertowych wyłączonych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na stronie internetowej Beneficjenta oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym za niewystarczające do zapewnienia przejrzystości, jawności oraz konkurencyjności wyboru wykonawcy, Instytucja Zarządzająca PO RPW w celu zminimalizowania zagrożenia ewentualnych korekt finansowych ze strony KE, pomimo braku formalnie takiego wymogu, zdecydowała się rekomendować Beneficjentom PO RPW dokumentowanie procesu dokonywania wyboru wykonawców poprzez publikację ogłoszenia/zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE).

Biorąc pod uwagę w szczególności wartość i rodzaj (dostawa, usługa, roboty budowlane) kontraktu, warunki rynkowe, lokalizację projektu oraz zakres zainteresowania pozyskaniem zamówienia przez potencjalnych oferentów, w celu wykazania spełnienia warunków traktatowych zachowania przejrzystości, jawności i konkurencyjności wyboru wykonawców, Instytucja Pośrednicząca rekomenduje, aby każdorazowo przeanalizować zasadność przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE, co w przypadku audytu projektu znacząco ułatwi wykazanie spełnienia powyżej przywołanych zasad.

W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z opiekunem projektu w celu poddania wspólnej analizie zasadność publikacji ogłoszenia w odniesieniu do konkretnego zamówienia.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-01-09 15:04:35
Aktualizowany: 2015-01-09 15:12:19 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 5278
112/146/190/, ID=45330
drukuj