PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

„Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” – ostatni duży projekt w ramach działania III.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 5 grudnia 2014 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, osi III Wojewódzkie ośrodki wzrostu, działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Beneficjentem projektu jest Gmina Olsztyn. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 12 listopada 2012 r. wynosi 496 960 126,32 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 350 391 022,30 zł. Rozliczenie Projektu planowane jest w I kwartale 2016 r.             

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

  • Zakup taboru tramwajowego - 15 tramwajów;
  • Budowa infrastruktury związanej z uruchomieniem linii tramwajowej: infrastruktury torowej, sieciowej, zasilania, budowa pomieszczeń biurowych, warsztatowych, myjni, zajezdni tramwajowej, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej.
    W ramach zadania zostanie także zaprojektowana i wybudowana ul. Obiegowa (1100 metrów). Będzie to droga klasy G, która skrzyżuje się dwupoziomowo z istniejącą
    ul. Żołnierską. Długość całej projektowanej linii tramwajowej wynosi koło 11 km;
  • Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na osiedlu Jaroty. Ciągi piesze mają stanowić bezpośrednie dojście do linii tramwajowej;
  • Budowa pasów autobusowych (buspasów) w istniejących pasach drogowych o łącznej długości ok. 7 km;
  • Zakup i wdrożenie ITS obejmującego: bilet elektroniczny, informację pasażerską, system zarządzania ruchem pojazdów transportu publicznego.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa funkcjonowania miasta przez rozwój usług w lokalnym transporcie zbiorowym na obszarze Olsztyna. Istotą oddziaływania projektu jest stworzenie możliwości przejęcia części ruchu podróżujących samochodami osobowymi przez transport publiczny, a przez wprowadzenie trakcji tramwajowej i wydzielenie dla niej stosownej przestrzeni – zagwarantowanie w przyszłości utrzymania tego trendu. Ponadto wprowadzenie nowego środka transportu - tramwaju skróci czas podróży, ograniczy emisję hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Dotychczas zakończono realizację części Projektu polegającą na budowie pasów autobusowych (buspasów) w istniejących pasach drogowych. Realizowany jest kontrakt na wdrożenie systemu ITS, w ramach którego odebrano już pilotażowy element systemu na wybranych skrzyżowaniach
w mieście.

W związku z odstąpieniem od umowy z pierwszym Wykonawcą linii tramwajowej przeprowadzono  procedury przetargowe i dokonano wyboru nowych wykonawców. Obecnie na wszystkich odcinkach prowadzone są roboty budowlane. Skutkiem odstąpienia od umowy z pierwszym Wykonawcą jest około roczne opóźnienie w realizacji Projektu. Natomiast w efekcie wyboru nowych wykonawców doszło do wzrostu całkowitych kosztów realizacji Projektu.

Do Komisji Europejskiej zostały przekazane wszystkie 4 wnioski o dofinansowanie dużych projektów z działania III.1 (powyżej 50 mln euro) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Decyzja otrzymana przez Gminę Olsztyn jest ostatnią decyzją, na którą oczekiwano w ramach działania III.1.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-12-10 15:47:35
Aktualizowany: 2014-12-10 15:49:37 przez Aneta Zielińska-Sroka
Ilość odsłon: 5948
112/146/190/, ID=44499
drukuj