PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Most w Połańcu otwarty - Modelowa współpraca między województwami

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 12 listopada 2014 r. został oddany do użytkowania most w Połańcu realizowany w ramach projektu pn. „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”. Beneficjentami projektu są Województwo Podkarpackie i Województwo Świętokrzyskie, a podmiotami realizującymi projekt są Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Współpraca między województwami, nad tym bardzo złożonym projektem, rozpoczęła się od podpisania w październiku 2002 r. porozumienia dot. wspólnej realizacji inwestycji. W związku z wpisaniem przedsięwzięcia na listę projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w dniu 29 maja 2008 r. została zawarta umowa o współpracy województw ze szczegółowym podziałem obowiązków pomiędzy stronami, a kilka dni później - 10 czerwca 2008 r. zawarto z PARP tzw. pre-umowę określającą harmonogram przygotowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie.

Ostatecznie w dniu 24 października 2012 r. podpisana została umowa o dofinansowanie pomiędzy Beneficjentami a PARP. Zgodnie z nią całkowita wartość projektu wynosi 325 461 162,57 PLN, w tym dofinansowanie 267 240 967,51 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

O skali projektu niech świadczy fakt, że choć przedmiotem projektu była budowa nowego obiektu mostowego na rzece Wiśle w m. Połaniec (wraz z budową ok. 3 km nowego odcinka i przebudową ok. 0,5 km drogi wojewódzkiej Nr 764, stanowiącej dojazd do nowobudowanego mostu oraz budowa nowego odcinka drogi o dł. ok. 11 km łączącego nowo wybudowany most na rzece Wiśle z drogą wojewódzką Nr 875), to w ramach inwestycji wybudowano w sumie 3 mosty:
- most przez rzekę Wisłę o długości 955 m;
- most przez rzekę Breń Stary o długości 112 m;
- most przez rzekę Wisłokę o długości 726 m.

Inwestycja stanowi alternatywne, dla dróg krajowych Nr 9 i 73 oraz bezpośrednio połączyła województwo świętokrzyskie i podkarpackie. Stanowi również uzupełnienie ciągu dróg Nr 78 i 765.
Warto podkreślić, że projekt ten jest jednym z elementów całego ciągu drogowego realizowanego w ramach działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Łącznie  w tym ciągu wybudowanych i przebudowanych zostanie ok. 119 km dróg. Koszt tych wszystkich inwestycji wynosi ponad 0,9 mld PLN, natomiast dofinansowanie pochodzące ze środków EFRR to ok. 616,5 mln PLN.

W skład tego ciągu, prócz przedmiotowego projektu, wchodzą następujące projekty:

  • Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek
  • Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 …(etap I i II)
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec - Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej

Mapa pobierz plik (299kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-11-12 13:23:16
Aktualizowany: 2014-11-12 13:32:50 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 4837
112/146/190/, ID=43965
drukuj