PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikat w sprawie aktualizacji Podstawowych zasad wydatkowania środków i rozliczania wniosków o płatność dla projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania II.1 PO RPW 2007 - 2013

W dniu 10 listopada b.r. IP PO RPW dokonała aktualizacji zapisów opracowania pn. „Podstawowe zasady wydatkowania środków i rozliczania wniosków o płatność dla projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania II.1 PO RPW 2007 – 2013”, stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia możliwości oraz określenia zasad wnioskowania przez Beneficjentów o większe kwoty zaliczek, doprecyzowania zapisów dotyczących udzielania zamówień w projektach, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP jak również doprecyzowania zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zasad dokonywania płatności wydatków z konta projektu. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich Beneficjentów konkursowych Działania II.1 PO RPW do zapoznania się z jego treścią.

pobierz plik (308kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-11-12 12:28:30
Aktualizowany: 2014-11-12 12:32:28 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 3609
112/146/190/, ID=43960
drukuj