PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikat w sprawie wielkości transferu danych w ramach usług szerokopasmowego dostępu do internetu, oferowanych przez Beneficjentów Działania II.1 PO RPW dla klientów indywidualnych

Zgodnie z treścią opisu Kryterium oceny projektów nr 2 o charakterze formalnym - specyficznym* każdy Wnioskodawca aplikujący o dofinansowanie projektu w ramach Działania II.1 PO RPW miał obowiązek wskazania we wniosku o dofinasowanie wymaganej liczby użytkowników końcowych planowanych do podłączenia do sieci szerokopasmowego dostępu do internetu w każdej miejscowości objętej projektem.

Oznacza to, iż każdy Beneficjent działania został zobowiązany zapisami wniosku o dofinansowanie do zapewnienia (w przypadku sieci NGA) podłączenia do sieci o przepływności min. 30 Mb/s co najmniej 10% mieszkańców każdej miejscowości. W tym kontekście należy oddzielnie rozpatrywać następujące zagadnienia:

a) przepływność łącza,

b) szybkość transferu danych w ramach usług szerokopasmowego dostępu do internetu, świadczonych na rzecz użytkowników końcowych projektu.

Przepływność łącza oznacza techniczną możliwość świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu, która będzie podlegała kontroli na zakończenie realizacji projektów ze strony przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W związku z tym Beneficjenci Działania II.1 PO RPW realizujący inwestycje w sieć NGA mają obowiązek wykonać sieć, która w momencie zakończenia projektu (odbioru) jest w stanie zapewnić transfer danych o prędkości powyżej 30 Mb/s, natomiast Beneficjenci mają możliwość świadczenia na rzecz klientów indywidualnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu zgodnie z zapotrzebowaniem klientów o transferze poniżej 30 Mb/s (np. 10 Mb/s) pod warunkiem zachowania przepływności łącza do użytkownika końcowego powyżej 30 Mb/s. W związku z powyższym, przy zachowaniu wskazanych warunków,  umowy podpisane z użytkownikami końcowymi na realizację ww. usług będą spełniały wymóg opisanego w pierwszym akapicie kryterium oceny projektów.

 

*Dotyczy Kryteriów oceny projektów stanowiących Załącznik do Uchwały nr 25/2013 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-11-05 15:33:47
Aktualizowany: 2014-11-05 15:35:20 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 3517
112/146/190/, ID=43894
drukuj