PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

100% środków w ramach Działania III.1 PO RPW wykorzystane – ostatnia umowa podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 sierpnia 2014 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca ‘80”. Beneficjentem projektu jest Gmina Lublin.

Całkowita wartość projektu wynosi 41 796 080,11 PLN, w tym dofinansowanie 17 929 882,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest utworzenie bezpośredniego połączenia przyszłego Zintegrowanego Dworca Metropolitalnego w Lublinie i jego sąsiedztwa z siecią miejskiego systemu transportu publicznego.

Projekt zlokalizowany jest w dzielnicy Za Cukrownią i obejmuje obszar pomiędzy Al. Piłsudskiego a ulicami Młyńską, Dworcową i przyszłą ul. Muzyczną. Planowana do realizacji ulica częściowo przebiega po śladzie istniejącej ul. Lubelskiego Lipca ’80 i stanowi ważny element docelowego układu komunikacji zbiorowej pomiędzy dzielnicami Lublina, pozwalając dodatkowo na połączenie z przyszłym Zintegrowanym Intermodalnym Dworcem Metropolitalnym w Lublinie, który ma obsługiwać transport kolejowy i zamiejską komunikację autobusową oraz terenami rekreacyjnymi, zlokalizowanymi w sąsiedztwie Parku Ludowego.

W ramach projektu zostanie wybudowany odcinek ul. Lubelskiego Lipca ’80 o długości 0,52 km (wraz z wyposażeniem w trakcję trolejbusową i budową obiektu mostowego nad ul. Dworcową), łączący bezpośrednio rondo Lubelskiego Lipca ’80 z ulicą Muzyczną. Tym samym, zostanie domknięta w tej części miasta sieć trolejbusowa, tworząc połączenie terenów położonych po obu stronach rzeki Bystrzycy.

Realizacja projektu udrożni układ komunikacyjny w tej części miasta i stworzy nowe alternatywne połączenia dla komunikacji zbiorowej. Odciążone zostaną zakorkowane obecnie ulice, co znacznie skróci czas podróży.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Działania III.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest zwiększenie mobilności mieszkańców oraz funkcjonalności i efektywności ekonomicznej funkcjonowania transportu miejskiego. Program objął wsparciem działania z zakresu tworzenia bądź rozbudowy ekologicznych systemów transportu zbiorowego. Realizacja przedsięwzięć w ramach Działania III.1 przyczyni się do zlikwidowania barier dla rozwoju przedsiębiorczości w obrębie „potencjalnego obszaru metropolitalnego” oraz do usprawnienia przemieszczania się mieszkańców miast i terenów podmiejskich, a przez to wpłynie na zwiększenie ich mobilności zawodowej.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-09-01 08:48:29
Aktualizowany: 2014-09-01 08:49:10 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 3881
112/146/190/, ID=42449
drukuj