PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Publikacja rozporządzeń w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 czerwca br. opublikowane zostały rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Opublikowane zostały następujące rozporządzenia:

1)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (poz. 831) www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/831/D2014000083101.pdf

2)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (poz. 834)

www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/834/D2014000083401.pdf

3)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (poz. 830)

www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/830/D2014000083001.pdf

Przedmiotowe nowelizacje rozporządzeń uwzględniają przepisy  rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz przedłużają terminy udzielania pomocy de minimis. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-07-02 12:16:59
Aktualizowany: 2014-07-02 12:44:33 przez Aneta Zielińska-Sroka
Ilość odsłon: 4695
112/146/190/, ID=41483
drukuj