PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Podpisana umowa na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 27 czerwca 2014 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”, realizowanego w ramach Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Rzeszów.

Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 183 153 827,67 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 92 397 000,00 PLN.

Przedmiotem projektu jest wzmocnienie infrastruktury transportowej zgodnie z założeniami Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego, poprzez:

- domknięcie północnej pętli obwodnicy śródmieścia, które pozwoli wyprowadzić znaczną część ruchu tranzytowego z centrum miasta i uzupełni sieć tras rowerowych w mieście - droga od ulicy Załęskiej do ulicy Lubelskiej (o długości 1,8 km) wraz z budową mostu na rzece Wisłok o długości 480 m.

- wyprowadzenie strefy ograniczonego parkowania wraz z wdrożeniem systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania w śródmieściu.

Realizacja Projektu przyczyni się do  poprawy funkcjonalności transportu miejskiego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze śródmieścia na północną obwodnicę miasta oraz uregulowanie parkowania
w śródmieściu, co będzie sprzyjało zapewnieniu efektywnego transportu wewnątrz Rzeszowa i poprawie obsługi komunikacją zbiorową dynamicznie rozwijających się terenów północno-wschodnich miasta, w tym specjalnych stref ekonomicznych powstałych w tym rejonie, przyczyniając się tym samym do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców.

Zakończenie realizacji Projektu zaplanowano na koniec 2015 r.

zdjęcie 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-06-27 15:44:58
Aktualizowany: 2014-06-27 15:47:52 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 4198
112/146/190/, ID=41420
drukuj