PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikat w sprawie zmian na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza zmiany na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie konkursowym przeprowadzonego w roku 2014 do Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Lista wniosków uwzględnia wyniki weryfikacji środków odwoławczych wniesionych od wyników oceny merytorycznej, które składane były w trybie określonym w § 10 ust. 6 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu oraz wyniki weryfikacji w zakresie nakładania się miejscowości, w których zgłoszono zamiar realizacji projektów w konkursie 2014 z obszarem realizacji innych projektów, dla których zawarto umowy o dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Wyniki przeprowadzonej oceny, wraz z listą projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia dostępne są na stronie konkursu (link)

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-06-27 14:15:02
Aktualizowany: 2014-06-27 15:35:07 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 3633
112/146/190/, ID=41405
drukuj