PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Informujemy, że w dniu 30 maja 2014 r. podpisane zostały dwie Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Beneficjentami projektu są: Województwo Lubelskie oraz Gmina Lublin, a podmiotami realizującymi projekt są: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

Całkowita wartość projektu wynosi 63 749 513,66 PLN, w tym dofinansowanie 47 648 112,80 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Inwestycja obejmuje 2 zadania:

  • Odcinek „Budowa ul. Poligonowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Willową ulicą Gen. B. Ducha do granic miasta Lublin” – realizowany przez Gminę Lublin;
  • Odcinek „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno na odcinku od granicy miasta Lublin do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Lublina” - realizowany przez Województwo Lubelskie.

Przedmiotem projektu jest budowa/przebudowa ulicy Poligonowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Willową, ul. Gen. B. Ducha do granic miasta Lublina (o długości 2,597 km) oraz budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin – Przytoczno na odcinku od granicy miasta Lublin do węzła Jakubowice obwodnicy Lublina (o długości 1,2 km). W sumie zostanie wybudowana droga wojewódzka o długości 2,747 km, a długość przebudowanych dróg wojewódzkich wyniesie 1,050 km.

W zakres inwestycji wchodzą następujące działania:

a)      Budowa wiaduktów oraz przepustów stalowych (tunele dla ruchu rowerowego i pieszego) w ciągu ul. Poligonowej;

b)      budowa/przebudowa skrzyżowań;

c)      budowa chodników i ścieżek rowerowych;

d)     budowa kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjno–infiltracyjnego;

e)      budowa ekranów akustycznych oraz przebudowa istniejącej sieci itp.

W wyniku realizacji projektu powstanie w pełni funkcjonalne połączenie komunikacyjne łączące obwodnice Lublina z jedną głównych ulic miasta, tj. Al. Solidarności, wskutek czego dojdzie do poprawy powiązań komunikacyjnych Lublina z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Ponadto planowana inwestycja będzie stanowiła alternatywę dla dotychczasowego wylotu z miasta w kierunku północnym (droga krajowa nr 19) oraz umożliwi przeniesienie ruchu tranzytowego na obwodnicę Lublina.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program objął wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-05-30 14:55:27
Aktualizowany: 2014-05-30 15:09:49 przez Aneta Zielińska-Sroka
Ilość odsłon: 4894
112/146/190/, ID=40802
drukuj