PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Konkurs w działaniu I.2 PO RPW – bardzo duże zainteresowanie

W grudniu 2013 r. w ramach nadzorowanego przez PARP projektu pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach działania I.2 „Instrumenty inżynierii finansowej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłoszono 2 otwarte konkursy na wybór Pośredników Finansowych w projekcie.

Alokacja konkursów wynosi:

  • 40 mln PLN na wsparcie w postaci Pożyczki Globalnej,
  • 15 mln PLN na wsparcie w postaci Reporęczenia

z terminem naboru w trybie ciągłym, do 31 stycznia 2014 r.

Już w pierwszym dniu składania wniosków, tj. 8 stycznia 2014 r. złożono 15 wniosków na Pożyczkę Globalną o łącznej wartości 110,32 mln PLN, czyli 275 % dostępnej alokacji. W związku z tym, nabór na Pośredników Finansowych, którym zostanie udzielone wsparcie w formie Pożyczki Globalnej, został zakończony. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia i konkursie dostępne są tutaj: Konkurs 2/PG/2013 - PO RPW

Działanie I.2 PO RPW nadzorowane jest przez Sekcję Projektów Innowacyjnych Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki PARP. W ramach działania wsparciem objęte jest udzielanie pożyczek przeznaczonych na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru Polski Wschodniej, w tym w szczególności na:

a)    finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,

b)   tworzenie nowych miejsc pracy,

c)    wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

d)   zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

e)    inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP w tym cele obrotowe.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. ze wsparcia w ramach działania I.2 PO RPW skorzystało ponad 1 300 przedsiębiorców, z tego 83 % przedsiębiorcom udzielono pożyczki, natomiast 17 % MŚP zostało udzielone poręczenie kredytu. W strukturze przedsiębiorców niemal 90% stanowią mikroprzedsiębiorcy.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-01-09 08:16:17
Aktualizowany: 2014-01-09 08:16:49 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 5206
112/146/190/, ID=37784
drukuj