PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania V.2 PO RPW (Trasy rowerowe - promocja) z Województwem Świętokrzyskim

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 grudnia 2013 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Umowa podpisana została z Województwem Świętokrzyskim, które przyjęło odpowiedzialność za koordynację prac i współpracę wszystkich województw Polski Wschodniej.

Jest to kolejna umowa podpisana w ramach Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego celem jest stworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej biegnącej przez wszystkie województwa Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie. Projekt promocji jest komplementarny do pięciu projektów infrastrukturalnych realizowanych przez poszczególne województwa. których celem jest stworzenie długodystansowej trasy rowerowej, która ma stać się produktem turystycznym o ponadregionalnym znaczeniu.


Głównym celem projektu promocji tras rowerowych jest rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej oraz stworzenie wizerunku makroregionu (województw) Polski Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową. Efekty te mają być osiągnięte poprzez realizację szerokiej kampanii promocyjno-informacyjnej wspieranej przez działania niezbędne do rozwoju markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej. 


Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych „działania promocyjne będą polegały na wypromowaniu tras rowerowych, jako produktu turystycznego przyciągającego dodatkowy strumień turystów i pobudzającego przedsiębiorczość na przyległych terenach, znajdujących się wzdłuż przebiegu trasy”. Projekt zakłada realizację szerokiego spektrum działań, które mają doprowadzić to tego, że Trasa rowerowa w Polsce Wschodniej będzie szeroko rozpoznawalnym i często wybieranym markowym produktem turystycznym będącym stymulatorem rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów nim objętych oraz z nimi sąsiadujących.


Koszt całkowity przedsięwzięcia oszacowany został na kwotę 24 870 588,44 PLN. Umowa przewiduje pełne dofinansowanie projektu, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 21 140 000,00 PLN.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-12-30 14:11:54
Aktualizowany: 2014-05-30 15:07:54 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 4099
112/146/190/, ID=37592
drukuj