PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Przygotowanie aplikacji „Słownik Innowacji”

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu nowej aplikacji „Słownik Innowacji”. Dostarczona aplikacja będzie wykorzystywana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na potrzeby Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl).

Portal Innowacji w sieci internet funkcjonuje od grudnia 2005 roku. Jego celem jest prezentowanie informacji o podejmowanych działaniach proinnowacyjnych w Polsce. Portal jest przede wszystkim skierowany do osób zaangażowanych w tworzenie innowacji lub wspieranie tego procesu. Główne grupy odbiorców treści dostarczanych przez Portal Innowacji to: przedsiębiorcy, pracownicy instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość w Polsce, naukowcy i pracownicy wyższych uczelni, pracownicy firm doradczych, studenci, urzędnicy zajmujący się wspieraniem innowacji na różnych szczeblach administracji. 

Szczegółowe informacje dostępne są w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.

Lista plików zapytanie ofertowe (364kB)
wzór umowy (148kB)
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-10-31 09:30:20
Aktualizowany: 2013-11-12 15:52:09 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 3080
164/166/677/679/, ID=36424
drukuj