PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Od 20 września 2013 r. obowiązuje zaktualizowany "Szczegółowy opis osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013"

Aktualizacja dokumentu wynika z wystąpienia oszczędności poprzetargowych w Działaniu III.1 PO RPW, które mogą być zagospodarowane wyłącznie poprzez udzielenie dofinansowania nowym projektom wyłonionym w drodze naboru na Listę Projektów Indywidualnych PO RPW.

Pozostałe zmiany w SOOP wynikają z konieczności dostosowania zapisów dokumentu do znowelizowanej Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wprowadzono również kilka innych drobnych zmian dokumentu.

Dokument wraz ze szczegółowymi informacjami jest dostępny na stronie MRR (link) oraz na stronie PARP (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-10-28 10:40:18
Aktualizowany: 2013-10-28 10:41:34 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 4746
112/146/190/, ID=36323
drukuj