PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

2 mld euro dla Polski Wschodniej

Budżet programu dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 wyniesie około 2 mld euro. Skorzystają z niego przedsiębiorcy, inicjatywy klastrowe, ośrodki innowacji, jednostki samorządu terytorialnego oraz kolej.

1 października w Białymstoku odbyła się pierwsza z cyklu 5 konsultacyjnych konferencji regionalnych dotyczących założeń Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zebrane podczas konsultacji uwagi posłużą do uszczegółowienia założeń programu, aby w jak najlepszy sposób odpowiadał on lokalnym potrzebom.

Otwierając konferencję konsultacyjną Iwona Wendel, Wiceminister Rozwoju Regionalnego podkreśliła, że założeniem nowego programu jest wsparcie główne trzech obszarów: innowacyjności i konkurencyjności makroregionu, zasobów i miejsc pracy oraz infrastruktury drogowej i kolejowej. Około 48 proc. środków pomocowych z budżetu wynoszącego 2 mld euro ma trafić do przedsiębiorców.

- Będą oni mogli  sfinansować prowadzenie prac badawczych, rozwojowych oraz innowacyjnych oraz otrzymają pomoc doradczą przy planowaniu ekspansji międzynarodowej. Środki europejskie ułatwią także start dla młodych przedsiębiorców zakładających innowacyjne firmy. PARP ma duże doświadczenie w finansowaniu takich projektów. W kończącym się właśnie programie Rozwój Polski Wschodniej podpisaliśmy 215 umów o wartości 14,5 mld zł, z czego 10 mld zł to dotacja z UE. Program posłużył przygotowaniu odpowiedniej bazy na uczelniach czy w instytucjach otoczenia biznesu, które już pomagają w realizacji i innowacyjnych przedsięwzięć, w rozwoju biznesu. W latach 2014-2020 nacisk kładziony będzie właśnie na wsparcie przedsiębiorczości – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

zdjęcie  zdjęcie

Program został podzielony na pięć części tematycznych (tzw. priorytetów), w ramach których inwestowane będą pieniądze unijne. Są to:

  • Innowacyjna Polska Wschodnia (m.in. badania, rozwój, innowacje) – 485 mln euro;
  • Przedsiębiorcza Polska Wschodnia (m.in. wsparcie dla inicjatyw klastrowych, nowopowstających przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu) – 344 mln euro;
  • Nowoczesna infrastruktura transportowa (m.in. systemy zarządzania ruchem, komunikacja publiczna, obwodnice) – 843 mln euro;
  • Ponadregionalna infrastruktura kolejowa – 298 mln euro;
  • Pomoc techniczna – 30 mln euro.

Kolejne konferencje konsultacyjne odbędą się w Olsztynie (2 października), Lublinie (8 października), Rzeszowie (9 października) i w Kielcach (10 października). Informacja o konferencjach oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie MRR: http://www.polskawschodnia.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Rejestracja.aspx

Inauguracji konsultacji społecznych towarzyszył briefing prasowy oraz otwarcie wystawy plenerowej prezentującej projekty sfinansowane dzięki wsparciu w ramach PO RPW pt.: „Polska Wschodnia – tu chce się żyć!”. Do 11 października br. na Rynku Kościuszki można zapoznać się z 23 wybranymi przedsięwzięciami ze wszystkich pięciu województw.  Dzięki ich realizacji powstały nowe tereny inwestycyjne, nowoczesne parki naukowo-technologiczne i inkubatory dla firm, zmodernizowana infrastruktura drogowa i miejska oraz jedne z najlepiej wyposażonych w kraju uczelni. Po zakończeniu ekspozycji w Białymstoku wystawa odwiedzi pozostałe cztery stolice województw Polski Wschodniej tj. Olsztyn – w terminie od 13 do 22 października, Lublin – od 24 października do 2 listopada, Rzeszów – od 4 do 13 listopada i Kielce – od 15 do 24 listopada 2013 r. Wystawę w wersji elektronicznej można obejrzeć pod adresem: www.parp.gov.pl/index/view/35124

zdjęcie  zdjęcie

Program Operacyjny Polska Wschodnia jest kontynuacją na lata 2014-2020 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), wdrażanego w ramach obecnej perspektywy finansowej. Podobnie jak poprzednik, program obejmie swym oddziaływaniem makroregion 5 województw : podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-10-02 15:23:00
Aktualizowany: 2013-10-03 09:10:18 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6051
112/146/190/, ID=35705
drukuj