PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Umowa na realizację projektu pn. „Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” podpisana.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 września br. została podpisana umowa o dofinansowanie kolejnego projektu rezerwowego wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

Projekt pn. „Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” realizowany jest przez URSUS S. A.

Wartość projektu: 23 641 562,44 PLN

Koszty kwalifikowalne: 15 892 577,00 PLN

Dofinansowanie ogółem: 8 040 243,00 PLN

w tym dofinansowanie z EFRR: 6 834 205,55 PLN

i dofinansowanie z BP: 1 206 036,45 PLN

Okres realizacji projektu: 23.02.2012 r. – 30.06.2015 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-09-30 12:55:42
Aktualizowany: 2013-09-30 13:24:14 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 4724
112/146/190/, ID=35598
drukuj