PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Działanie I.3 PO RPW – wyniki naboru projektów na Listę Projektów Indywidualnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 uprzejmie informuje, że w dniu 19 września 2013 r. zakończony został proces weryfikacji projektów, zgłoszonych w ramach przeprowadzonego w dniach 23 lipca – 30 sierpnia 2013 r. naboru projektów na Listę Projektów Indywidualnych PO RPW (LPI) do Działania I.3 „Wspieranie innowacji”, w schemacie wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności.

Przypominamy, że w terminie przewidzianym ogłoszeniem o naborze złożonych zostało 15 zgłoszeń projektów o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 362 443 347,71 zł (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony, czterysta czterdzieści trzy tysiące, trzysta czterdzieści siedem złotych i 71/100). Wnioskowana wysokość wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła 274 388 217,88 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery miliony, trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy, dwieście siedemnaście złotych i 88/100).

W wyniku przeprowadzonego procesu weryfikacji zgłoszeń, PARP rekomendowała Instytucji Zarządzającej PO RPW, wprowadzenie na Listę pięciu projektów indywidualnych o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 178 561 944,36 zł (sto siedemdziesiąt osiem milionów, pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy, dziewięćset czterdzieści cztery złote i 36/100), dla których przewidywane wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 146 789 885,41 zł (sto czterdzieści sześć milionów, siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy, osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i 41/100).

Zestawienie projektów rekomendowanych do wpisania na Listę Projektów Indywidualnych PO RPW pobierz plik (210kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-09-20 13:10:47
Aktualizowany: 2013-09-20 15:06:20 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5254
112/146/229/283/703/, ID=35409
drukuj
Dz. I.3 Wspieranie innowacji