PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Umowa na realizację projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów” została podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 19 września br. została podpisana umowa o dofinansowanie kolejnego projektu rezerwowego wyłonionego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w schemacie wsparcia na wyposażenie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

Projekt pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów” realizowany przez Instytut Nawozów Sztucznych.

Wartość projektu: 17 654 692,00 PLN

Koszty kwalifikowalne: 14 417 640,00 PLN

Dofinansowanie ogółem: 12 975 876,00 PLN

w tym dofinansowanie z EFRR: 11 029 494,60 PLN

i dofinansowanie z BP: 1 946 381,40 PLN

Okres realizacji projektu: 30.09.2011 r. – 31.12.2014 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-09-20 12:51:13
Aktualizowany: 2013-09-20 12:52:10 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 4438
112/146/190/, ID=35406
drukuj